Harmadik csapás A felsőoktatási felvételi ingadozásai – avagy az oktatáspolitika társadalomismeretének hiánya

Main Article Content

Polónyi István

Absztrakt

Az írás a hazai felsőoktatási felvételi tendenciáit és annak néhány összefüggését mutatja be a 2020. évi felvételi – sokak által meglepőnek vélt – alakulásával kapcsolatban. A tanulmány először a 2020-as általános felvételi eljárás során tapasztalt radikális jelentkezőlétszám – s nyomában felvett létszám - visszaesés okait elemzi. Az elemzés rámutat, hogy a visszaesés alapvetően az emelt szintű érettség kötelezővé tételének a következménye. Megvizsgálja a visszaesés szakirányokra és intézményekre gyakorolt hatását, feltárva, hogy az leginkább a vidéki intézmények szenvedik meg, s ezzel együtt a társadalom alsóbb rétegei. A tanulmány elemzi a 2008-as és a 2013-as jelentkező létszámvisszaesést is, bemutatva hogy az előző egy tandíj-bevezetési kísérlet következménye volt, s a 2013-as is a felsőoktatási költségmegosztás tervezett változása nyomán következett be. Befejezésül az írás rámutat, hogy a 2013-as és a 2020-as jelentkezési és felvett létszámvisszaesés a munkaalapú államot megvalósító konzervatív kormány tudatos felsőoktatás-politikájának következménye.


 

Article Details

Hogyan kell idézni
Polónyi, I. (2020). Harmadik csapás: A felsőoktatási felvételi ingadozásai – avagy az oktatáspolitika társadalomismeretének hiánya. Iskolakultúra, 30(10), 25–37. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.10.25
Rovat
Tanulmány

Hivatkozások

Altbach, Ph. G. - Liz Reisberg - Laura E. Rumble (2009) Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education http://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_Academic_Revolution,_UNESCO_2009.pdf (Letöltés: 2019.05.05.)
Fokozatváltás a felsőoktatásban. Középtávú szakpolitikai stratégia. 2016. EMMI, Budapest. http://www.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF (Letöltés: 2020.06.10.)
Polónyi I.- Kozma T. (2019) Az egyetemfejlesztés alternatívái. Magyar Tudomány, 9. sz.
Polónyi i (2012) Honnan jönnek a hallgatók? Educatio 2. sz.
Polónyi I (2018) A hátrányos helyzetű kistérségekben élő fiatalok felsőoktatásba kerülésének esélyei. Statisztikai Szemle 10. sz.
Polónyi I (2019) Polónyi István: Egyetemek és régiójuk – különös tekintettel a Debreceni Egyetemre. Debreceni Szemle 1. sz.
Polónyi I. (2020) A felsőoktatás politikai gazdaságtana. Gondolat, Budapest.
Szél Kálmán Terv. 2010. Széll Kálmán Terv. Összefogás az adósság ellen. https://2010-2014.kormany.hu/download/4/d1/20000/Sz%C3%A9ll%20K%C3%A1lm%C3%A1n%20Terv.pdf (Letöltés: 2020.06.10.)
Széll Kálmán 2.0 Terv. 2012. A következő lépés. Széll Kálmán Terv 2.0. 2012. április https://2010-2014.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20%28SzKT%2020%29.pdf (Letöltés: 2020.06.10.)