A felsőoktatási lemorzsolódás makroelemzése

Main Article Content

István Polónyi

Absztrakt

A felsőoktatási lemorzsolódás kutatása e képzési szint tömegesedése nyomán a hatvanas évek vége, hetvenes évek eleje körül kezdődött. A felsőoktatási lemorzsolódás kutatásának 21. századi „reneszánszát” – vagy legalábbis újabb lendületét – az EU 2020-as stratégiája hozta el. Ebben az írásban – a lemorzsolódás mérőszámainak áttekintését követően – néhány makroelemzést mutatunk be, a lemorzsolódás összefüggését vizsgáljuk a PISA eredményekkel, a hallgató-oktató aránnyal, valamint a fajlagos (egy hallgatóra vetített) felsőoktatási kiadásokkal és (kormányzati) támogatással az OECD-országok halmazán. Végül pedig a felsőoktatási lemorzsolódás hazai jellemzőire vetünk egy pillantást. Az elemzés rámutat arra, hogy a felsőoktatási lemorzsolódás szorosan összefügg a nemzeti PISA eredményekkel, a felsőoktatás kondícióival és a hallgató-oktató aránnyal, ami a lemorzsolódás alakulásában a kormányzati és az intézményi oktatáspolitika felelősségére hívja fel a figyelmet. A nemzetközi vizsgálatot követően a hazai felsőoktatási lemorzsolódás rövid elemzése azt mutatja, hogy az áthaladás sikeressége az utóbbi időben javulni látszik, azonban ennek értékelésekor észre kell vennünk, hogy részint a hazai felsőoktatáspolitika elmúlt tíz évét egy elitista létszámvisszatartás jellemezte, részint a javulás ellenére is elmaradnak például a lengyel vagy a szlovák mutatóktól.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Polónyi, I. (2023). A felsőoktatási lemorzsolódás makroelemzése. Iskolakultúra, 33(12), 3–22. https://doi.org/10.14232/iskkult.2023.12.3
Rovat
Tematikus szám: Felsőoktatás és lemorzsolódás

Hivatkozások

Bowen, W., G. (2012) The ‘Cost Disease’ in Higher Education: Is Technology the Answer? Stanford University ITHAKA https://sites.tufts.edu/strategicplan/files/2012/10/ITHAKA-TheCostDiseaseinHigherEducation.pdf (Letöltés 2023. 04.15)

Cohodes, S. & Goodman, J. (2012) First Degree Earns: The Impact of College Quality on College Completion Rates. HKS Faculty Research Working Paper Series RWP12-033, John F. Kennedy School of Government, Harvard University. https://dash.harvard.edu/handle/1/9396433

Cruz-Campos, J-C, Victoria-Maldonado, J-J, Martínez-Domingo, J_A & Campos-Soto M-N (2023) Causes of academic dropout in higher education in Andalusia and proposals for its prevention at university: A systematic review. Frontiers DOI 10.3389/feduc.2023.1130952 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2023.1130952/full (Letöltés: 2023.05.12)

De Witte, K., - Cabus, S., - Thyssen, G. - Groot, W. – van den Brink M. H. (2013) A Critical Review of the Literature on School Dropout Tier Working Paper Series TIER WP 14/14 DOI: 10.1016/j.edurev.2013.05.002

Demcsákné O. Zs. & Huszárik P. (2020): Lemorzsolódási vizsgálatok a felsőoktatásban. Összefoglaló tanulmány Oktatási Hivatal, 2020. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/projektek/fir/EFOP345_FIR_LEMORZSOLODAS_VIZSGALAT_tanulmany.pdf (Letöltés 2021. 03.10)

Education at a Glance 2008. OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, 2008.

Education at a Glance 2013. OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, 2013.

Harkányi A. M. (2018): Lemorzsolódás a műszaki képzési területen a 2016-os Felsőoktatási Pályakövetés kutatás alapján Felsőoktatási elemzési jelentések 2018/3. szám pp. 15-18 https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2018_3.pdf (Letöltés 2021. 03.10)

Horváth K. & Tóth I. (2021) Lemorzsolódáskutatás az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest

Hosznyák A (2018a): A gazdaságtudományok képzési terület hallgatóinak képzési és munkaerőpiaci jellemzői adminisztratív adatok elemzésének tükrében Felsőoktatási elemzési jelentések 2018/2. szám pp. 9-16 https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2018_2.pdf (Letöltés 2021. 03.10)

Hosznyák A (2019a) A bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési terület hallgatóinak képzési és munkaerőpiaci jellemzői adminisztratív adatok elemzésének tükrében Felsőoktatási elemzési jelentések 2019/1. szám pp. 3-15 https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2019_1.pdf (Letöltés 2021. 03.10)

Hosznyák A (2019b) Az agrár és a természettudomány képzési terület hallgatóinak képzési és munkaerőpiaci jellemzői adminisztratív adatok elemzésének tükrében Felsőoktatási elemzési jelentések 2019/2. szám pp. 4-15 https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2019_2.pdf (Letöltés 2021. 03.10)

Hosznyák A. (2018b) A műszaki képzési terület hallgatóinak képzési és munkaerőpiaci jellemzői adminisztratív adatok elemzésének tükrében Felsőoktatási elemzési jelentések 2018/3. szám pp. 7-14 : https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2018_3.pdf (Letöltés 2021. 03.10)

Hosznyák A. (2018c) Az orvos- és egészségtudomány képzési terület hallgatóinak képzési és munkaerőpiaci jellemzői adminisztratív adatok elemzésének tükrében Felsőoktatási elemzési jelentések 2018/4. szám pp. 7-12 https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/Elemzesi_Jelentesek/FEJ_2018_4.pdf (Letöltés 2021. 03.10)

Johnstone, B (2003) Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in a Comparative Perspective. Czech Sociological Review 39(3) pp. 351-374 DOI: 10.13060/00380288.2003.39.3.04 (Letöltés 2021. 03.10)

Kaiser F. - – B. Jongbloed – M. Unger – N. Zeeman (2015) Dropout and Completion in Higher Education in Europe Annex 4: National Study Success Profiles European Union, Luxembourg http://publications.europa.eu/resource/cellar/12be15b0-0dce-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1 (Letöltés 2021. 03.10)

Kehm, B., Larsen, M.L. & Sommersel, H.B. (2019). Student dropout from universities in Europe. Hungarian Educational Research Journal, 9(2). 147–164.

McDonald, G. (2013) Does Size Matter? The Impact of Student-Staff Ratios. Journal of Higher Education Policy and Management, vol. 35 no. 6 pp 652-667

Murdoch, J. - Kamanzi P.,C. & Doray, P. (2011) The influence of PISA scores, schooling and social factors on pathways to and within higher education in Canada https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2011.569142 (Letöltés 2023.5.10)

Polónyi I (2021) Felsőoktatási lemorzsolódás – oktatáspolitikai összefüggések. In.: Pusztai G.&Szigeti F. (szerk.) Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban CHERD

Polónyi I. (2020) Lefelé az alagsorba Iskolakultúra 30. évf 4-5. sz. pp. 3-19 DOI: 10.14232/ISKKULT.2020.4-5.3

Polónyi I. (2019) Versenyben a felzárkózásért. Educatio, 28. évf. 1.sz. pp. 3–20. DOI: 10.1556/2063.28.2019.1.1

Pusztai G. & Szigeti F. (2018 szerk) Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Debrecen: Debrecei Egyetem Kiadó

Pusztai G. & Szigeti F. (2021 szerk) Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban. Debrecen: CHERD

Spady, W. (1970). Dropouts from higher education: an interdisciplinary review and synthesis. Interchange 1, 64-85.

Spady, W. (1971). Dropouts from higher education: toward an empirical model. Interchange 2, 38-62.

Szitás J. (2003) A kreditrendszer kialakulása a felsőoktatásban, bevezetése Magyarországon, hasznosítható tapasztalatok a szakképzés számára file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Dr_Szitas_2003-1.pdf (Letöltés 2021. 03.12)

Szunyogh Zs. - Csernyák M. N. & Zalánné Olbrich A. (2004) Felsőoktatás és felsőoktatáskutatás KSH, Budapest

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research 45, 89-125.

Tinto, V. (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. Chicago: University of Chicago Press.

Tinto, V. (2002). Enhancing Student Persistence: Connecting the Dots. Prepared for presentation at Optimizing the Nation’s Investment: Persistence and Success in Postsecondary Education. The University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, October 23-25, 2002 https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/45026/419Tinto.pdf?sequence=4&isAllowed=y (Letöltés: 2023. 05.03)

Vossensteyn H – B. Stensaker – A. Kottmann – E. Hovdhaugen – B. Jongbloed – S. Wollscheid – F. Kaiser – L. Cremonini (2015) Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Main Report European Union, Luxembourg https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4deeefb5-0dcd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1 (Letöltés 2021. 04.04)

Yılmaz, T. & Adnan M. A. (2022) Ruhi SarpkayaCase Study on University Dropout: Perspectives from Education Faculty Students and Academicians. Research in Educational Administration & Leadership, Volume: 7, Issue: 3. pp 519-559.