Az Iskolakultúra főként az oktatással-neveléssel, az iskola belső világával, illetve az oktatási rendszer jellemzőivel kapcsolatos írásokat közöl. Elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományok (pl. filozófia, antropológia, könyvtártudomány, művelődéstudomány, művészettörténet, nyelvészet, pszichológia, pedagógia, szociológia, szociális munka) művelői számára kínál publikálási lehetőséget tudományos és ismeretterjesztő írások – tanulmányok, szemlék és kritikák – közlésével, erősítve ezzel a tudományterületek közötti kommunikációt. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratokat a tudományos folyóiratoknál szokásos bírálati eljárás keretében két, az adott szakterületet jól ismerő bíráló véleményezi.

Az Iskolakultúra kizárólag eredeti, máshol nem publikált tanulmányokat közöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását máshol nem jelentette meg, párhuzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A megjelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak egy kézirat korábbi, zárt körben való terjesztése (pl. belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia-előadás). A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy munkájukat az Iskolakultúrában való megjelenés után máshol (pl. gyűjteményes kötetben), más nyelven újra közöljék (ebben az esetben szükséges megjeleníteni az
eredeti megjelenés pontos adatait).