A diáktárssal támogatott tanulás formái, alkalmazásának előnyei

Main Article Content

Bánfi Gréta

Absztrakt

A társas tanulásra vonatkozó irányvonalak (Topping, 2005), típusok csoportosítását (Zeneli és mtsai, 2018) összegző tanulmányokon kívül a konkrét fejlesztésekkel kapcsolatos vizsgálatok elemzése is segít abban, hogy megismerhetők legyenek a diáktárssal támogatott tanulás trendjei. A kutatás célja, hogy feltárjam a diáktárssal (tutor) támogatott tanulás néhány formájának alkalmazását, és áttekintsem, hogy mely műveltségi területeken vizsgálták e tanulási forma hatását. A diáktárssal támogatott tanulás tanuló által vezérelt, tanár által facilitált tanulási folyamatot jelent (Schillings és mtsai, 2019), melynek jellemzője, hogy az egyik tanuló tanítja a másikat (Alwi és msai, 2019). A diáktárssal támogatott tanulással foglalkozó munkák megkülönböztetnek azonos és különböző életkorú tanulók közötti tanulást (Batz és mtsai, 2015), a résztvevők száma alapján osztályszintű, illetve tanulópárok közötti tanulást (Zeneli és mtsai, 2018), a tanulói szerepek alapján állandósult (Alwi és mtsai, 2019), illetve kölcsönös (Youde, 2020) kortársi tanulást. Egy másik lehetséges forma a tanári szerepben lévő diákok (tutorok) és a tanítvány szerepben lévő tanulók kiválasztásának módja alapján határozható meg: randomizált (Tsuei és mtsai, 2020), illetve teljesítményalapú kiválasztás (Alwi és mtsai, 2019). A fejlesztés hatásának vizsgálata mentén kontrollcsoportos (Ding és Harskamp, 2011) és kontrollcsoport nélküli (Alegre és mtsai, 2020) tanulás különböztethető meg. A diáktárssal támogatott tanulás fejleszti a tanulók természettudományos (Batz és mtsai, 2015), matematikai (Alegre és mtsai, 2020) és olvasás-szövegértési (Tsuei és msai, 2020) területekhez kapcsolódó készségeit. Hozzájárulhat a tanulás affektív feltételeinek, például az énkép (Hanze és mtsai, 2018) és a tanulási motiváció (Srivastava és Rashid, 2018) javulásához, valamint a szociális viselkedés (Bowman-Perrot, 2014) fejlődéséhez.

Article Details

Hogyan kell idézni
Bánfi, G. (2022). A diáktárssal támogatott tanulás formái, alkalmazásának előnyei. Iskolakultúra, 32(1), 87–100. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34729
Folyóirat szám
Rovat
Szemle

Hivatkozások

Alegre, F. & Moliner, L. (2020): Effects of peer tutoring on middle school students’ mathematic self-concepts. Plos one, 15(4), e0231410 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231410
Alegre, F. & Moliner, L. (2020): Peer Tutoring Effects on Students’ Mathematics Anxiety: A Middle School Experience. Front Psychol, 11(1610) doi: 10.3389/fpsyg.2020.01610
Alegre, F., Moliner, L. Maroto, A. & Valentin, G. L. (2020) Academic Achievement and Peer Tutoring in Mathematics: A Comparison Between Primary and Secondary Education. SAGE Open, 10(2), 9. https://doi.org/10.1177/2158244020929295
Alwi, S. K. K., Samson, A. & Shahzadi, S. (2019): Role of peer tutoring and methods to boost reading skills at the urban sector primary school. New Horizons, 13(1), 197-210.
Ayvazo, S. & Aljadeff-Abergel, E. (2019) Classwide peer tutoring in a martial arts alternative education program: Enhancing social and psychomotor skills. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 63:4, 359-368. DOI:10.1080/1045988X.2019.1619509
Backer, L. D., Keer H, V., Moerkerke, B. & Valcke, M. (2016): Examining evolutions in the adoption of metacognitive regulation in reciprocal peer tutoring groups. Metacognition and Learning, 11(2), 187–213. DOI 10.1007/s11409-015-9141-7
Batz, Z., Olsen, B. J., Dumont, J., Dastoor, F. & Smith, M. K. (2015): Helping struggling students in introductory biology: A peer-tutoring approach that improves performance, perception, and retention. CBE Life Sciences Education, 14(2), 16. https://doi.org/10.1187/cbe.14-08-0120
Bowman-Perrot, L., D. Burke, M., Zhang, N. & Zaini, S. (2014): Direct and Collateral Effects of Peer Tutoring on Social and Behavioral Outcomes: A Meta-Analysis of Single-Case Research. School Psychology, 43(3), 260-285. DOI: 10.1080/02796015.2014.12087427.
Ding, N. & Harskamp, E. (2010): Collaboration and peer-tutoring in chemistry laboratory education. International Journal of Science Education, 33(6), 839-863. DOI: 10.1080/09500693.2010.498842
Ensergueix, P. & Lafont, L. (2011): Impact of Trained versus Spontaneous Reciprocal Peer Tutoring on Adolescent Students. Journal of Applied Sport Psychology, 23(4,) 381-397. DOI: 10.1080/00220973.2015.1134419
Flores, M., Duran, D. (2013). Effects of peer tutoring on reading self-concept. International Journal of Educational Psychology, 2(3), 297–324. http://dx.doi.org/10.4471/ijep.2013.29
Flores, M. & Duran, D. (2016): Influence of a catalan peer tutoringprogramme on reading comprehensionand self-concept as a reader. Journal of research in reading, 39(3), 330-346. DOI: 10.1111/1467-9817.12044
Ginsburg-Block, M. D., Rohrbeck, C. A. & Fantuzzo, C. A. (2006): A Meta-Analytic Review of Social, Self-Concept, and Behavioral Outcomes of Peer-Assisted Learning. Journal of Educational Psychology, 98(4), 732-749. DOI: 10.1177/0741932519855079
Hänze M., Müller M. & Berger R. (2018): Cross-age tutoring: how to promote tutees’ active knowledge-building. Educational Psychology, 38(7), 915–926. DOI: 10.1080/01443410.2018.1444734
Józsa Krisztián (2002): Tanulási motiváció és humán műveltség. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest: 239–268.
Józsa Krisztián és Székely Györgyi (2004): Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika tanítása során. Magyar Pedagógia, (104)3, 339–362.
Kim, S. C., Jillapali, R. & Boyd, S. (2021): Impacts of peer tutoring on academic performance of first-year baccalaureate nursing students: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, (96)104658. DOI: 10.1016/j.nedt.2020.104658
Marsh, H. W., Pekrun, R., Parker, P. D., Guo, J., Dicke, T., Murayama, K., Arens, A. K. (2019): The murky distinction between self-concept and self-efficacy: Beware of lurking jingle-jangle fallacies. Journal of Educational Psychology, 111(2) 331–353. DOI: 10.1037/edu0000281
Moliner, L. & Alegre, F. (2020): Attitudes, beliefs and knowledge of mathematics
teachers regarding peer tutoring. European Journal of Teacher Education, https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1803271
Miravet, L. M., Ciges, A. S. & García, O. M. (2014). An experience of reciprocal peer tutoring at the university. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2809–2812. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.661
Nahalka István (2013): Konstruktivizmus és nevelés. Neveléstudomány: oktatás – kutatás – innováció. 1(4), 21–33.
OECD (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, Paris: OECD Publishing, doi: https://doi.org/10.1787/5f07c754-en
Ogunleye, B. O. & Bamidele, A. D. (2014). Effect of classwide peer tutoring on students’ concept attainment and achievement in chemistry practicals. Lagos Education Review (LED). A Journal of Studies in Education, 14(1), 71-85.
Osayimwense, O. (2017: Theories of instruction of learning. A literature review on peer tutoring. https://www.academia.edu/33129440/A_LITERATURE_REVIEW_ON_PEER_TUTORING_?email_work_card=view-paper Utolsó letöltés: 2020. 11. 30.
Prince, M. J. & Felder, R. M. (2006): Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and research bases. Journal of Engineering Education, 95(2), 123-138. DOI: 10.1002/j.2168-9830.2006.tb00884.x
Reid, C. T., Topping, K. J., & McCrae J., (2010): Reciprocal peer tutoring in undergraduate law studies. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 4(3), 3-10. DOI: 10.1080/0968465970040301
Schillings, M., Roebertsen, H., Savelberg, H., Whittingham, J., & Dolmans, D. (2019): Peer to-peer dialogue about teachers’ written feedback enhances students’ understanding on how to improve writing skills. Educational Studies, 46(6), 693-707. DOI: 10.1080/03055698.2019.1651692
Srivastava, R., Rashid, M. (2018): Who is at Edge – Tutors or Tutees? Academic, Social and Emotional elevation through Peer Tutoring. Arab World English Journal (AWEJ), Proceedings of 1st MEC TESOL Conference 2018, 64-77. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/MEC1.5
Topping, K. J. (2005): Trends in peer learning. Educational psychology, 25(6), 631-645. DOI: 10.1016/j.radi.2019.06.009
Tsuei, M., Huang, H.-W. & Cheng, S-F. (2020): The effects of a peer-tutoring strategy on children’s e-book reading comprehension. South African Journal of Education, 40, 2.
Xu, Y. (2015): Examining the effects of adapted peer tutoring on social and language skills of young English language learners. Early child develepment and care, 185, 1587-1600.
Youde, A. (2020): I don’t need peer support: effective tutoring in blended learning environments for part-time, adult learners. Higher Education Research & Development. 39(5), 1040-1054. DOI: 10.1080/07294360.2019.1704692
Zeneli, M., Tymms, P., Bolden, D. (2018): Interdependent Cross-Age Peer Tutoring in Mathematics. International Journal of Psychology and Educational Studies. 5(3), 33- 50. DOI: 10.17220/ijpes.2018.03.004