A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy, valamint a tudatos médiahasználat oktatásának helyzete és szerepe a magyar közoktatásban

Main Article Content

Kiss Anna
Segesdi Gergő

Absztrakt

A média folyamatosan jelen van az életünkben, használjuk a munkához, a szórakozásban, az oktatásban, az élet minden területén. Tudatosan használjuk? Vajon minden korosztály tudatosan használja? Az iskolában megtanítják a tudatos médiahasználatot a diákoknak? Egyáltalán mit értünk ma hazánkban médiaoktatáson?
Ezek a kérdések adták munkánk kiindulópontját. A dolgozat két nagyobb tematikus egységre oszlik. Az első egységben a Nemzeti Alaptanterv médiaoktatásra vonatkozó részének rövid tárgyalása után következik az a rész, amelyben a médiatudatosság tárgykörét, a hazai médiaoktatás helyzetét, valamint a fiatalok médiahasználati szokásait vizsgáltuk meg. A második tematikus egységben egy általunk elvégzett kérdőíves felmérés eredményeit taglaltuk, és próbáltunk azokból releváns következtetéseket levonni. Bár nem volt lehetőségünk reprezentatív felmérés elvégzésére, ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy ez a vizsgálat így is értékes eredményekkel szolgált. Kérdőívünket 301 válaszadó töltötte ki. Meglepő volt tapasztalni, hogy a médiaórák milyen nagy arányban zajlanak fókuszálatlanul. Ezen túlmenően meglepő eredmény volt még, hogy milyen kevéssé frekventált a tudatos médiahasználat oktatása, annak ellenére, hogy a 2012-es, jelenleg is érvényben lévő Nemzeti alaptanterv nagy hangsúlyt helyez a médiatudatosság oktatására. Ezzel összhangban a kérdőívünket kitöltő válaszadók többsége is azt gondolja, hogy a médiaoktatásra igenis szükség van, valamint közel 50%-uk azt a választ adta, hogy a tudatos médiahasználatra kellene helyezni a hangsúlyt az oktatás során.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kiss, A., & Segesdi, G. (2020). A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy, valamint a tudatos médiahasználat oktatásának helyzete és szerepe a magyar közoktatásban . Iskolakultúra, 30(1-2), 29–46. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.1-2.29
Rovat
Tanulmány