A tantárgyi koncentráció szükségessége a testnevelés és a természettudomány tanítása során

Main Article Content

Molnár Zsolt
Czebe Ádám

Absztrakt

A tantárgyak szerint bontott oktatás igénypontként támasztja alá azt, hogy az egyes tantárgyak közötti kapcsolatot feltárjuk, ugyanis a tudástranszfer szempontjából mindez kardinális érdekű. Ilyen igénypont mutatkozhat meg a mozgás mint komplex életjelenség tanításakor is, amely során az általános iskola felső tagozatában a testnevelés, természettudomány és biológia tantárgy adhatja meg a komplex ismeretanyag leképezéséhez a segítséget. Jelen tanulmány célja, hogy a pedagógusi munkához elengedhetetlen tantervi követelményeket összehasonlítsuk, és elemzést hajtsunk végre a testnevelés és természettudományos tantervek megjelenésének tükrében. A célok elérése érdekében alkalmaztunk referált szakirodalmi feltárást, folyamatábrákat, mátrixokat, SWOT elemzéseket és leíró gráfot. A módszerekben alkalmazott információk segítségül szolgálnak arra, hogy a testnevelés (5–8. osztály), a biológia (7–8. osztály) és a természettudomány (5–6. osztály) tantárgy összehasonlító elemzését el tudjuk végezni, és döntéselőkészítő következtetéseket tudjunk megállapítani. Ezen ismeretekből kiderült, hogy mennyire illenek össze vagy mennyire ellentétesen épülnek fel az adott tantárgyak a mozgás tématerület és természettudományos tárgyak tükrében, illetve látható, hogy a tantárgyak tantervei, ajánlásai mennyire felelnek meg a tudományos ismereteknek.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Molnár, Z., & Czebe, Ádám. (2023). A tantárgyi koncentráció szükségessége a testnevelés és a természettudomány tanítása során. Iskolakultúra, 33(7), 19–35. https://doi.org/10.14232/iskkult.2023.7.19
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány