A börtönoktatás hatékonyságának vizsgálata női fogvatartottak körében

Main Article Content

Di Blasio Barbara
Ács-Bíró Adrienn

Absztrakt

Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy a nemzetközi kutatások milyen empirikus adatokkal igazolják a börtönben zajló oktatás eredményességét, hasznosulását. Ehhez kapcsolódik kutatásunk célja, a női fogvatartottak nevelési és képzési szempontú profiljának felállítása, amely nemzetközi szinten is elhanyagolt terület. Vizsgálatunkban a börtönoktatás rendszerébe egyszerűen beépíthető és alkalmazható mérőeszközt használtunk. A Kognitív Profil Teszttel három fő területen mértünk: kognitív képességek, információfeldolgozás, iskolai készségek. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a jelenlegi reintegrációt támogató iskolai felkészítés mennyiben járul hozzá szabadulást követően a nők társadalmi visszailleszkedéséhez. Eredményeink alapján a vizsgálati csoport jelentős eltérést mutat a viszonyítási csoportként szolgáló felnőtt populáció jellemzőihez képest. A reintegrációt támogató életvezetési stratégia kialakításához szükséges kognitív területek hiányosságai jelentősek. Alátámasztást nyert, hogy az oktatásban a nők erőssége (figyelem, holisztikus gondolkodás), illetve előnyös képességszintje nem kiaknázott. Gyengeségeikre (iskolai készségek, absztrakció, szekvenciális gondolkodás) nincs célzott segítség, így a fejlesztések hatása esetleges. Kutatásunk megerősítette, hogy a többségi iskola mintáján szerveződő börtönoktatás módszertana kevéssé hatékony az összetett problémahálóval küzdő női elítéltek számára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Di Blasio, B., & Ács-Bíró, A. (2022). A börtönoktatás hatékonyságának vizsgálata női fogvatartottak körében. Iskolakultúra, 32(10), 45–61. https://doi.org/10.14232/iskkult.2022.10.45
Rovat
Tanulmány

Hivatkozások

Aos, S., Miller, M. and Drake, E. (2006). Evidence-Based Public Policy Options to Reduce Future Prison Construction, Criminal Justice Costs, and Crime Rates. Olympia, WA: Washington State Institute for Public Policy.

Brazzell, D., Crayton, A., Mukamal, D.A., Solomon, A.L. and Lindahl, N. (2009). From the Classroom to the Community: Exploring the Role of Education during Incarceration and Reentry. Washington, DC: The Urban Institute.

Brine, J. - Waller, R. (2004). Working-class women on an access course: risk, opportunity and (re)constructing identities. In: Gender and Education. 16. (1) 97–113.

Burnett, R. - Maruna, S. (2004). So ‘prison works’, does it? The criminal careers of 130 men released from prison under Home Secretary, Michael Howard. Howard Journal of Criminal Justice, 43(4), 390–404.

Chappell, C. A. (2004). Post-secondary correctional education and recidivism: a meta-analysis of research conducted 1990-1999. In: Journal of Correctional Education. 55. (2) 148–69.

Cohan, S. - Taylor, L. (1972): Psychological survival: The experience of long-term imprisonment. Penguin. Harmondsworth.

Crawley, E. - Sparks, R. (2005). Older men in prison: Survival, coping and identity. In A. Liebling, & S. Maruna (Eds.) The effects of imprisonment (pp. 343-366). Portland, OR: Willan Publishing.

Duguid, S. (1983). Origins and development of university education at Matsqui Institution. Canadian Journal of Criminology, 25(3), 295–308.

Duguid, S. (2000a). Can Prisons Work? The Prisoner as Object and Subject in Modern Corrections. Toronto: University of Toronto Press.

Duguid, S. (2000b). Theory and correctional enterprise, in Prison(er) Education: Stories of Change and Transformation, (Eds.) D. Wilson and A. Reuss. Winchester: Waterside Press, 48–62.

Duguid, S. and Pawson, R. (1998). Education, transformation and change. Evaluation Review, 22(4), 470–95.

Gaes, G.G. (2008). The Impact of Prison Education Programs on Post-Release Outcomes. Paper to the Reentry Roundtable on Education, John Jay College of Criminal Justice, New York

http://www.jjay.cuny.edu/centers/prisoner_reentry_institute/2706.htm (2022. 09. 21.)

Gál Zoltán (2014). Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek. http://www.rakocziderecske.sulinet.hu/files/Fevv_10__5__Altalanos_szolgalati_ismeretek_II_Bv_nevelesi_alapismeretek.pdf (2021.10.12.)

Gerber, J. - Fritsch, E. J. (1995). Adult academic and vocational correctional education programs: a review of recent research. Journal of Offender Rehabilitation. Vol. 22. (1–2) 119–42.

Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates. Penguin Books. Middlesex.

Gyarmathy Éva (2007). Diszlexia. Specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó. Budapest.

Gyarmathy Éva (2010). Hátrányban az előny. A szociokulturálisan hátrányos tehetségek. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Habonyi János (1986). A beilleszkedés és a bűnözés. Zrínyi Katonai Kiadó. Budapest.

Hodkinson, P. (2004). Career Decision-Making, Learning Careers and Career Progression, Nuffield Review of 14–19 Education and Training Working Paper 12 (based on Discussion Paper given at Working Day II, 23 February 2004).

http://www.nuffield14-19review.org.uk/files/documents38-1.pdf. (2022. 10. 01.)

Hughes, Emma (2016): Education in Prison. Routledge. USA.

Huitt, W. (2001). Motivation to Learn: An Overview. Educational Psychology Interactive, Valdosta, GA: Valdosta State University.

http://www.edpsycinteractive.org/topics/motivation/motivate.html (2021. 03. 12.)

Jensen, E. L. - Reed, G. E. (2006): Adult correctional educational programs: an update on current status based on recent studies. Journal of Offender Rehabilitation. 44. (1) 81–98.

Jewkes, Y. (2005): Loss, liminality and the life sentence: managing identity through a disrupted lifecourse. In: Liebling, A. - S. Maruna, S. (Eds.): The effects of imprisonment. Willan Publishing. Cullompton, Devon. 366–88.

Kabódi Csaba (1996): Alapelvek. Börtönügyi Szemle 1996/1. 1-15. old.

http://epa.niif.hu/02700/02705/00025/pdf/EPA02705_bortonugyi_szemle_1996_1.pdf (2022. 10. 16.)

MacKenzie, D.L. (2006). What Works in Corrections: Reducing the Criminal Activities of Offenders and Delinquents. Cambridge: Cambridge University Press.

Marks, A. (2000). Lifelong learning and the ‘breadwinner ideology’: addressing the problems of lack of participation by adult, working-class males in higher education on Merseyside. Educational Studies, 26(3), 303–19.

Martison, R. (1974). What works? Questions and answers about prison reform. The Public Interest. 1974/35. 22-54.

Módos Tamás (1996). Kérdőjelek. Nevelés, átnevelés, netán valami más? Börtönügyi Szemle 1996. 15. évf. 4. sz. 87–93. p.

Pawson, R. (2000). The evaluator’s tale, in Prison(er) Education: Stories of Change and Transformation, (Eds) by D. Wilson and A. Reuss. Winchester: Waterside Press, 63–83.

Pawson, R. and Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. London: Sage.

Preise, W. (1954). Das Recht zu stafen. Festschrift für Edmund Mezger zum 70. Geburtstag. München-Berlin.

Reuss, A. (1999). Prison(er) education. Howard Journal of Criminal Justice, 38(2), 113–127.

Rogers, A. (2002). Teaching Adults. 3rd edition. Maidenhead: Open University Press.

Smythe, I. - Gyarmathy Éva - Everatt, J. (2002). Olvasási zavarok különböző nyelveken: egy nyelvközi kutatás elméleti és gyakorlati kérdései. In: Pszichológia. (22) 4. 2002. 387–406.

Sykes, G. M. (1958). Crime and society. A Study of a Maximum security prison. Random House. New York.

Tyler, J.H. and Kling, J.R. (2007). Prison-based education and reentry into the mainstream labor market, in Barriers to Reentry? The Labor Market for Released Prisoners in Post-Industrial America, (Eds.) S. Bushway, M.A. Stall, and D.F. Weiman. New York: Russell Sage Foundation, 227–56.

Willis, P.E. (1977). Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Farnborough: Saxon House.

Wilson, D. (2001). Valuing prisoner education: the establishment of the forum on prisoner education. Prison Report, 54, 18–19.

Wilson, D. and Reuss, A. (Eds) (2000). Prison(er) Education: Stories of Change and Transformation. Winchester: Waterside Press.

Wilson, D.B., Gallagher, C.A. and MacKenzie, D.L. (2000). A meta-analysis of corrections-based education, vocation, and work programs for adult offenders. Journal of Research in Crime and Delinquency, 37(4), 347–68.