A 6. pedagógus kompetencia és teljesítésének megítélése – egy kutatás tükrében

Main Article Content

Bánné Mészáros Anikó

Absztrakt

A pedagógusok felé megfogalmazott szakmai elvárásokat az ún. pedagógus kompetenciák tartalmazzák. Ezek közül a 6. a pedagógiai ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos elvárásokat írja le. A 2013-ban bevezetett pedagógus kompetenciák közel egy évtizede határozzák meg a pedagógusok munkáját, így indokoltnak tartottuk ezek kutatását. Munkánk célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a 6. kompetencia indikátorainak teljesítéséről/ teljesíthetőségéről. Nem reprezentatív online kérdőíves felmérést végeztünk. Döntő többségében református intézmények pedagógusait, illetve pedagógus hallgatóit értük el, 257 főt. A beérkezett adatokat statisztikai módszerekkel elemeztük (átlag, szórás, ANOVA, korreláció). Arra jutottunk, hogy a 6. kompetenciát a kitöltők nem a legfontosabbak között tartják számon. A 6. kompetencia mind a 10 indikátorának teljesítését jó színvonalon valósítják meg (6-os skálán legalább 4,52-os átlaggal), és ezek az átlagok több esetben is szignifikáns eltérést mutatnak egymástól. A legnehezebben teljesíthetőnek a tantervi tartalmak adaptív alkalmazása (6.1.) és az ellenőrzési eredmények szakszerű elemzése, további felhasználása (6.6.) bizonyult, míg a legkönnyebbnek a tanulóknak rendszeres és egyértelmű, tárgyilagos visszajelzések adása (6.8.). A háttérjellemzők alapján képzett csoportok eredményei között statisztikai számítással kimutatható mértékű eltérések is voltak. Például a 6.5. indikátor esetében (személyre szabott értékelés adása) mind az óvodapedagógusok, mind a tanítók csoportjának átlaga szignifikánsan magasabb érték volt, mint a középiskolai tanárok csoportjában számolt. Azt tapasztaltuk, hogy a budapesti kitöltők eredménye személytelenebb pedagógus-tanuló viszonyt jelez, és ezt nem befolyásolja az sem, hogy milyen munkakörben dolgozik az adott pedagógus. Az indikátorok között közepes és erős korrelációk is előfordultak. A 6.2. és a 6.3. indikátorok között az elképzelhető legszorosabb (k = 1, p < 0,01) kapcsolat volt. Mindkét indikátorban a „változatos” a kulcsszó.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Bánné Mészáros, A. (2023). A 6. pedagógus kompetencia és teljesítésének megítélése: – egy kutatás tükrében. Iskolakultúra, 33(6), 24–33. https://doi.org/10.14232/iskkult.2023.6.24
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány