Helyzetkép a tanulói autonómiáról a digitális oktatás idején : egy kérdőíves felmérés eredményei

Main Article Content

Bánhegyi Mátyás
Fajt Balázs

Absztrakt

2020 tavaszán a COVID-19 járvány miatt szükségessé vált kényszertávoktatásnak köszönhetően a hallgatók társaikkal és oktatóikkal is kevesebb interakciót folytattak, és ez sem az ismert kommunikációs csatornákon történt. Ezért a hallgatók tanulmányi kötelezettségeik teljesítése és tanulásuk megszervezése terén részben magukra maradtak. Tanulmányunk egy kérdőíves felmérés segítségével pillanatképet ad arról, hogy ezen időszak alatt az egyetemi hallgatók mennyire sikeresen tudtak megfelelni az autonómia jelentette kihívásoknak, és megszervezni saját tanulásukat. Adataink szerint a vizsgált hallgatók autonóm tanulási viselkedése és attitűdje számos téren lényeges különbözőségeket mutat. Erre tekintettel az oktatók segítsége a hallgatók motivációs és döntéshozatali mechanizmusai terén szükséges.

Article Details

Hogyan kell idézni
Bánhegyi, M., & Fajt, B. (2022). Helyzetkép a tanulói autonómiáról a digitális oktatás idején: : egy kérdőíves felmérés eredményei. Iskolakultúra, 32(2), 61–73. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/43668
Folyóirat szám
Rovat
Szemle