A cyberbullying vizsgálata egyetemi hallgatók körében a kiégés és az önértékelés tükrében

Main Article Content

Prajda Anita
Jagodics Balázs

Absztrakt

A kutatás egyetemi hallgatók (N = 251) körében vizsgálta a cyberbullying és a kiégés jelenségét, továbbá ezek kapcsolatát az önértékeléssel és a tanulmányi motivációval. A résztvevők – 18 és 47 év közötti, nappali, levelező és esti tagozatos hallgatók – egy online kérdőívcsomagot töltöttek ki. Az eredmények alapján egyetemi közegben alkalmanként bevonódott internetes zaklatásba a kitöltők 8,9%-a. A korábbi kutatásokkal összhangban az áldozati és a zaklatói szerep között összefüggés van, nemi különbség csak a zaklatói alskálán mutatkozott. A cyberbullying és a kiégés között pozitív együttjárást találtunk. A hallgatói kiégés súlyosabb tünetei a kitöltők 14,4%-át érintik, az eredmények alapján a teljes skálán nem volt szignifikáns nemi különbség, míg az érzelmi kimerülés alskálán a nők, a hatékonyságcsökkenés alskálán a férfiak értek el magasabb pontszámot. Az eredmények alátámasztják az alacsony önértékelés kapcsolatát a cyberbullyinggal és a kiégés-szindrómával egyaránt. A kiégést együttesen bejósló tényezők az alacsony önértékelés, az intrinzik motiváció hiánya és az amotiváció, az utóbbi önmagában is előrejelző lehet.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Prajda, A., & Jagodics, B. (2022). A cyberbullying vizsgálata egyetemi hallgatók körében a kiégés és az önértékelés tükrében. Iskolakultúra, 32(2), 21–42. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2022.2.21
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány

Hivatkozások

Aldwin, C., & Revenson, T. (1987). Does Coping Help? A Reexamination of the Relation Between Coping and Mental Health. Journal of personality and social psychology, 53, 337–348. https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.2.337
Arató N. (2016) Internetes zaklatás és macchiavellizmus: Mi a különbség az áldozat és a zaklató között. Impulzus, 3(1), http://www.pszich.u-szeged.hu/impulzus/wp-content/uploads/2016/11/4-arato.pdf
Arató N., Zsidó A. N., Lénárd K., & Lábadi B. (2019). Az internetes zaklatás áldozata és elkövetője kérdőív (CVBS-HU) és az Európai Cyberbullying Intervenciós Projekt Kérdőív (ECIPQ) magyar adaptációja. Iskolakultúra, 29(12), 81–110.
Aricak, T., Siyahhan, S., Uzunhasanoglu, A., Saribeyoglu, S., Ciplak, S., Yilmaz, N., & Memmedov, C. (2008). Cyberbullying among Turkish Adolescents. CyberPsychology & Behavior, 11(3), 253–261. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.0016
Asikainen, H., Salmela-Aro, K., Parpala, A., & Katajavuori, N. (2020). Learning profiles and their relation to study-related burnout and academic achievement among university students. Learning and Individual Differences, 78, 101781. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.101781
Balakrishnan, V., & Fernandez, T. (2018). Self-esteem, empathy and their impacts on cyberbullying among young adults. Telematics and Informatics, 35(7), 2028–2037. https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.07.006
Bonanno, R. A., & Hymel, S. (2013). Cyber Bullying and Internalizing Difficulties: Above and Beyond the Impact of Traditional Forms of Bullying. Journal of Youth and Adolescence, 42(5), 685–697. https://doi.org/10.1007/s10964-013-9937-1
Çetin, B., Yaman, E., & Peker, A. (2011). Cyber victim and bullying scale: A study of validity and reliability. Computers & Education, 57, 2261–2271. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.06.014
Chang, E., Lee, A., Byeon, E., Seong, H., & Lee, S. M. (2016). The mediating effect of motivational types in the relationship between perfectionism and academic burnout. Personality and Individual Differences, 89, 202–210. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.10.010
Chang, F.C., Lee, C.M., Chiu, C.H., Hsi, W.-Y., Huang, T.F., & Pan, Y.C. (2013). Relationships Among Cyberbullying, School Bullying, and Mental Health in Taiwanese Adolescents. Journal of School Health, 83(6), 454–462. https://doi.org/10.1111/josh.12050
Del Rey, R., Casas, J. A., Ortega-Ruiz, R., Schultze-Krumbholz, A., Scheithauer, H., Smith, P., Thompson, F., Barkoukis, V., Tsorbatzoudis, H., Brighi, A., Guarini, A., Pyżalski, J., & Plichta, P. (2015). Structural validation and cross-cultural robustness of the European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire. Computers in Human Behavior, 50, 141–147. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.065
Elipe, P., Mora-Merchán, J. A., Ortega-Ruiz, R., & Casas, J. A. (2015). Perceived emotional intelligence as a moderator variable between cybervictimization and its emotional impact. Frontiers in Psychology, 6. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00486
Francisco, S. M., Veiga Simão, A. M., Ferreira, P. C., & Martins, M. J. das D. (2015). Cyberbullying: The hidden side of college students. Computers in Human Behavior, 43, 167–182. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.045
Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burn-Out. Journal of Social Issues, 30(1), 159–165. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x
Froiland, J. M., & Worrell, F. C. (2016). Intrinsic Motivation, Learning Goals, Engagement, and Achievement in a Diverse High School. Psychology in the Schools, 53(3), 321–336. https://doi.org/10.1002/pits.21901
Hazag A., & Major J. (2008). A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédeme. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9(4), 305–322.
Hazag A., Major J., & Ádám S. (2010). Assessment of burnout among students. Validation of the Hungarian version of the Maslach Burnout Inventory-Student Version (MBI-SS). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11(2), 151–168. https://doi.org/10.1556/Mental.11.2010.2.4
Herrmann, J., Koeppen, K., & Kessels, U. (2019). Do girls take school too seriously? Investigating gender differences in school burnout from a self-worth perspective. Learning and Individual Differences, 69, 150–161. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.11.011
Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2008). Cyberbullying: An Exploratory Analysis of Factors Related to Offending and Victimization. Deviant Behavior, 29(2), 129–156. https://doi.org/10.1080/01639620701457816
Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. Archives of Suicide Research, 14(3), 206–221. https://doi.org/10.1080/13811118.2010.494133
Jackson-Koku, G., & Grime, P. (2019). Emotion regulation and burnout in doctors: A systematic review. Occupational Medicine, 69(1), 9–21. https://doi.org/10.1093/occmed/kqz004
Juvonen, J., & Gross, E. F. (2008). Extending the School Grounds?-Bullying Experiences in Cyberspace. Journal of School Health, 78(9), 496–505. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2008.00335.x
Kokkinos, C. M., Antoniadou, N., & Markos, A. (2014). Cyber-bullying: An investigation of the psychological profile of university student participants. Journal of Applied Developmental Psychology, 35(3), 204–214. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2014.04.001
Kovács M., Kovács E., & Hegedűs K. (2008). Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában = The role of emotions in the development of burnout. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9(3), 199–216.
Kraft, E., & Wang, J. (2010). An Exploratory Study of the Cyberbullying and Cyberstalking Experiences and Factors Related to Victimization of Students at a Public Liberal Arts College: International Journal of Technoethics, 1(4), 74–91. https://doi.org/10.4018/jte.2010100106
Kwan, G. C. E., & Skoric, M. M. (2013). Facebook bullying: An extension of battles in school. Computers in Human Behavior, 29(1), 16–25. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.07.014
Law, D. M., Shapka, J. D., Hymel, S., Olson, B. F., & Waterhouse, T. (2012). The changing face of bullying: An empirical comparison between traditional and internet bullying and victimization. Computers in Human Behavior, 28(1), 226–232. https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.09.004
Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior, 23(4), 1777–1791. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.chb.2005.10.005
Luo, Y., Wang, Z., Zhang, H., Chen, A., & Quan, S. (2016). The effect of perfectionism on school burnout among adolescence: The mediator of self-esteem and coping style. Personality and Individual Differences, 88, 202–208. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.08.056
Maslach, C., & Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: New perspectives. Applied and Preventive Psychology, 7(1), 63–74. https://doi.org/10.1016/S0962-1849(98)80022-X
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99–113. https://doi.org/10.1002/job.4030020205
Menesini, E., Nocentini, A., Palladino, B. E., Frisén, A., Berne, S., Ortega-Ruiz, R., Calmaestra, J., Scheithauer, H., Schultze-Krumbholz, A., Luik, P., Naruskov, K., Blaya, C., Berthaud, J., & Smith, P. K. (2012). Cyberbullying Definition Among Adolescents: A Comparison Across Six European Countries. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(9), 455–463. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0040
Olweus, D. (1994). Bullying at school: Long-term outcomes for the victims and an effective school-based intervention program. In Aggressive behavior: Current perspectives (o. 97–130). Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9116-7_5
Olweus, D. (2012). Cyberbullying: An overrated phenomenon? European Journal of Developmental Psychology, 9(5), 520–538. https://doi.org/10.1080/17405629.2012.682358
Pereira-Lima, K., & Loureiro, S. R. (2017). Associations between social skills and burnout dimensions in medical residents. Estudos de Psicologia (Campinas), 34(2), 281-292. https://doi.org/10.1590/1982-02752017000200009
Prensky, M. (2001a). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 15.
Prievara, D. K., & Pikó, B. (2015). Az interneten eltöltött idő és a problémás használat háttértényezőinek vizsgálata fiatalok körében. Iskolakultúra, 25(11), 90–102. https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2015.11.90
Purvanova, R. K., & Muros, J. P. (2010). Gender differences in burnout: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 77(2), 168–185. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.006
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Guilford Publications.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860
Sallay V., Martos T., Földvári M., Szabó T., & Ittzés A. (2014). Hungarian version of the Rosenberg Self-esteem Scale (RSES-H): An alternative translation, structural invariance, and validity. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 259–275. https://doi.org/10.1556/Mental.15.2014.3.7
Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J.-E. (2009). School Burnout Inventory (SBI). European Journal of Psychological Assessment, 25(1), 48–57. https://doi.org/10.1027/1015-5759.25.1.48
Salmela-Aro, K., & Read, S. (2017). Study engagement and burnout profiles among Finnish higher education students. Burnout Research, 7, 21–28. https://doi.org/10.1016/j.burn.2017.11.001
Salmela-Aro, K., & Tynkkynen, L. (2012). Gendered pathways in school burnout among adolescents. Journal of Adolescence, 35(4), 929–939. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2012.01.001
Schaufeli, W. B., Martínez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and Engagement in University Students: A Cross-National Study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), 464–481. https://doi.org/10.1177/0022022102033005003
Schenk, A. M., Fremouw, W. J., & Keelan, C. M. (2013). Characteristics of college cyberbullies. Computers in Human Behavior, 29(6), 2320–2327. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.05.013
Seibert, G. S., Bauer, K. N., May, R. W., & Fincham, F. D. (2017). Emotion regulation and academic underperformance: The role of school burnout. Learning and Individual Differences, 60, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.10.001
Slonje, R., & Smith, P. K. (2008). Cyberbullying: Another main type of bullying? Scandinavian Journal of Psychology, 49(2), 147–154. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2007.00611.x
Slonje, R., Smith, P. K., & Frisén, A. (2013). The nature of cyberbullying, and strategies for prevention. Computers in Human Behavior, 29(1), 26–32. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.05.024
Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 376–385. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x
Taylor, G. (2014). A self-determination theory approach to predicting school achievement over time: The unique role of intrinsic motivation. Contemporary Educational Psychology, 17.
Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26(3), 277–287. https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.11.014
Tóth-Király, I., Orosz, G., Dombi, E., Jagodics, B., Farkas, D., & Amoura, C. (2017). Cross-cultural comparative examination of the Academic Motivation Scale using exploratory structural equation modeling. Personality and Individual Differences, 106, 130–135. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.10.048
Vranjes, I., Baillien, E., Vandebosch, H., Erreygers, S., & De Witte, H. (2017). The dark side of working online: Towards a definition and an Emotion Reaction model of workplace cyberbullying. Computers in Human Behavior, 69, 324–334. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.055
Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Research Press.
Zsila, Á., Orosz, G., Király, O., Urbán, R., Ujhelyi, A., Jármi, É., Griffiths, M. D., Elekes, Z., & Demetrovics, Z. (2018). Psychoactive Substance Use and Problematic Internet Use as Predictors of Bullying and Cyberbullying Victimization. International Journal of Mental Health and Addiction, 16(2), 466–479. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9809-0