Nők, mozgalmak, szociabilitások

Main Article Content

A. Gergely András

Absztrakt

A történeti korok társadalmi mozgalmai között karakteres nőmozgalmak nem csupán társas létet, a mindennapi női(es)séget illusztráló szándékok megjelenítését, az illem- és viselkedéskultúra elemeit, vagy ezek korszakos modelljeit tükrözték, hanem „rétegspecifikus” formái voltak az arisztokrácia nevelési elveinek, szereptudatának, valamint a polgári és más rétegek család-specifikus értékrendjének, törekvéseinek is. A nemrégiben megjelent kötetek a szociális szerepsajátosságok, pedagógiai mintázatok és életviteli „készletek” számos vonásaival egészítik ki eddigi ismereteinket, melyek így együtt a feminizmus és az elit-aspirációk sajátos belső historikumát teszik teljesebbé, részletgazdagabbá.

Article Details

Hogyan kell idézni
A. Gergely, A. (2020). Nők, mozgalmak, szociabilitások. Iskolakultúra, 30(7), 108–120. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33411
Folyóirat szám
Rovat
Szemle

Hivatkozások

Borgos Anna (2013): Nemek között. Nőtörténet, szexualitástörténet. Budapest: Noran Libro Kiadó.

Borgos Anna (2018). Holnaplányok. Nők a pszichoa-nalízis budapesti iskolájában. Budapest: Noran Libro Kiadó.

Krász Lilla & Sipos Balázs (2019, szerk.). A női kom-munikáció kultúrtörténete. Budapest: Napvilág Kiadó.

PappBarbara & SiposBalázs (2017). Modern, diplo-más nő a Horthy-korban. Budapest: Napvilág Kiadó.

Papp Klára, Püski Levente & Novák Ádám (2019, szerk.). A magyar arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet. https://tortenelem.uni-deb.hu/hu/node/280

Rébay Magdolna (2017, szerk.). „... szelíd, de szi-gorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban...”. Arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX–XX. században. Szeged: Belvedere Meridionale.