A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái Harcba szállunk-e az „intellektuális alvilággal”?

Main Article Content

Kojanitz László

Absztrakt

A történelemoktatás válságban van, és ez a válság összefügg az általános történelmi kultúra leépülésével.
Miközben a történelemtanítás igyekszik továbbra is a történettudomány szemléletét és a történeti kutatások eredményeit közvetíteni, a mindennapi életben és a médiákban zajló viták tartalma és hangneme, az emberek történelmi múltról alkotott képe egyre jobban távolodik ettől. A tanulmányomban azt mutatom be, hogy mik a történelemtanítás lehetséges szerepei egy olyan korszakban, amelyben egyoldalúan konstruált és egymással élesen szemben álló múltképek kezdik eluralni a közbeszédet, a médiát és a mindennapi gondolkodást. Ennek során felhasználom majd Peter Seixas e probléma értelmezéséhez készített modelljét, foglalkozom Jörn Rüsennek és Andreas Körbernek a történelmi tudat különböző szintjeiről és fejlődéséről kialakított koncepciójával, és azokkal a gondolatokkal is, amelyeket Peter J. Lee fogalmazott meg a történelemtanítás autonómiájának fontosságáról.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kojanitz, L. (2019). A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái: Harcba szállunk-e az „intellektuális alvilággal”?. Iskolakultúra, 29(11), 54–77. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.11.54
Rovat
Tanulmány