Az orosz–ukrán háború megjelenése a történelemórákon?

Main Article Content

Kojanitz László
Fodor Richárd

Absztrakt

Az empirikus kutatást 2022 tavaszán a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának Múlt és jelen kutatócsoportja végezte 150 történelem szakos tanár részvételével országszerte. A kutatás célja annak feltárása volt, hogy a 2022-ben elkezdődött ukrajnai háború hogyan jelent meg a történelemórákon, és milyen hatással volt a történelemtanításra és -tanulásra. A tanulók kíváncsiak voltak a háborút megelőző okokra, eseményekre, illetve annak országukra, közösségükre és magánéletükre gyakorolt következményeire. A tanárok többsége egyetértett azzal, hogy a háborúról a történelem tantermekben is beszélni kell. A tanárok 82%-a beemelte a háború témáját az óráira, 24%-uk pedig legalább egy órát teljes egészében ennek szentelt. A tanórákon a tanárok bemutatták a háború történelmi okait és jelentőségét, és kihasználták a lehetőséget arra is, hogy a diákok kritikai gondolkodását és multiperspektivikus szemléletét is fejlesszék a háborúval kapcsolatos hírek és információk segítségével. A beszámolók szerint az orosz–ukrán háború feldolgozásának hatására különösen a középiskolákban a tanulók érdeklődése nőtt a jelenre is hatást gyakorló történelmi témák iránt.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kojanitz, L., & Fodor, R. (2023). Az orosz–ukrán háború megjelenése a történelemórákon?. Iskolakultúra, 33(6), 3–23. https://doi.org/10.14232/iskkult.2023.6.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány