Tanulási korláttal küzdő tanulók egyes pszichológiai erőforrásainak vizsgálata Az énhatékonyság, a felelősség és proaktív attitűd jellemzői

Main Article Content

Virág Krisztina
Dudok Réka
Szabó Éva

Absztrakt

Kutatásunk célja annak feltárása volt, hogy a tanulási korláttal küzdő és tanulási korláttal nem küzdő diákok pszichológiai erőforrásai különböznek-e egymástól, és ha igen, akkor mely területeken. Nyilvánvaló, hogy a gyengébb tanulmányi eredmények a tanulási korlátokkal küzdő gyerekek esetében összefüggenek képességeik hiányosságaival, eltérő fejlődési ütemükkel, de feltételeztük, hogy léteznek olyan nem specifikus erőforrásbeli különbségek is, amelyek tovább nehezítik a jó iskolai előmenetelt. Úgy véltük, ha sikerül rámutatni ezekre a nem specifikus pszichológiai hiányosságokra, hátrányokra, akkor a tanulási és kognitív képességek fejlesztése mellett ezek erősítése sokat javíthat a tanulási korlátokkal küzdő diákok iskolai teljesítményén. Kérdőíves vizsgálatunkban tanulási korláttal küzdő (N=51) és tipikusan fejlődő diákok (N=51) (korban, nemben illesztett minta) általános énhatékonyságát, általános és tanulmányi felelősségét, valamint proaktív attitűdjét hasonlítottuk össze. A tanulási korláttal küzdő és tipikus fejlődést mutató tanulók eredményeinek összehasonlításából az látszik, hogy a tanulási korlátokkal küzdők alacsonyabb általános énhatékonysággal, valamint magasabb felelősségérzettel rendelkeznek, mint a kontrollcsoportban szereplő diákok. A két csoport proaktivitása nem tért el szignifikánsan.  Eredményeink alapján úgy látjuk, hogy a tanulási korlátok leküzdésének segítésében érdemes nagyobb figyelmet fordítani a pszichológiai erőforrások fejlesztésére, valamint további kutatásokkal feltárni ezek más aspektusait is.

Article Details

Hogyan kell idézni
Virág, K., Dudok, R., & Szabó, Éva. (2019). Tanulási korláttal küzdő tanulók egyes pszichológiai erőforrásainak vizsgálata: Az énhatékonyság, a felelősség és proaktív attitűd jellemzői. Iskolakultúra, 29(9), 38–50. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.9.38
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány