Különböző pedagógiai viselkedésminták három regényben

Main Article Content

Pásztor Flóra
Szekeres Szabolcs
Szekeres Ágota

Absztrakt

Tanulmányunkban azt a kérdést járjuk körbe, hogy mitől lehet jó, hatékony vagy eredményes egy pedagógus. A válasz áttekintéséhez a tanári szerep főbb elemeit vizsgáltuk meg. Célunk a szakirodalom alapján meghatározott tanári minőség főbb jellemzőinek bemutatása, amely a szépirodalmi művek példáinak segítségével valósulhatott meg. Három olyan regényt választottunk, amelyekben egy-egy pozitív pedagógus személyiség jelenik meg. Ők állnak a regények középpontjában. A negatív környezeti befolyásolás ellenére kitartanak pedagógiai elveik mellett. Kutatásunkban különböző stílusú könyveket olvastunk el, ezzel is több oldalról megvilágítva a témát. Louis Sachartól a Bradley, az osztály réme ifjúsági mű, Nancy H. Kleinbaum alkotása, a Holt Költők Társasága negatív fejlődésregény, végül Frank McCourt regénye, A tanárember önéletrajzi ihletésű próza. Az elemzés alapjául Sallay Hedvig (1995), Suplicz Sándor (2012) és Nikitscher Péter (2015) pedagógus kutatásait vettük figyelembe. Végül öt szempontot jelöltünk ki, amelyek a személyiség, a pedagógiai tevékenység, a tanár-diák kapcsolat, a tanár mint példakép és a tanári tekintély volt. Úgy gondoljuk, hogy a felsoroltak mind fontos elemei a pedagógiai munka és a hatékony tanítás megvalósulásának. A regényekben mind az öt szempontra találtunk negatív és pozitív példákat is, amelyek alátámasztják a szakirodalomban olvasottakat. Tanulmányunkban arról is meggyőződtünk, hogy érdemes ebből a szempontból is olvasni a szépirodalmi műveket, illetve fontos pedagógusként pedagógusokról szóló regényekkel foglalkozni, hiszen általuk magunk is fejlődhetünk.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Pásztor, F., Szekeres, S., & Szekeres, Ágota. (2023). Különböző pedagógiai viselkedésminták három regényben. Iskolakultúra, 33(7), 82–97. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/44548
Folyóirat szám
Rovat
Szemle