A szolidaritás éve Diákmozgalmak és tanári megmozdulások 2022-ben Magyarországon

Main Article Content

Szabados Péter

Absztrakt

A tanulmány a magyar kormány oktatáspolitikájával szemben 2022-ben kritikát megfogalmazó mozgalmak tevékenységét vizsgálja. A dolgozat célja a pedagógusok által szervezett sztrájkok és polgári engedetlenségi akciók, illetve a tanárokkal szolidaritást vállaló diáklázadások evolúciójának, társadalmi hátterének és egymásra hatásának bemutatása. Vizsgálatomban felhasználtam a civil szervezetek és a szakszervezetek tanári megmozdulásokra és diákakciókra vonatkozó területi lebontású adatait. Az áttekintés vázolja a tiltakozó mozgalmak országossá válásának folyamatát, társadalmi reprezentáltságát, szerveződési formáit, legfontosabb követeléseit. Rámutat a mozgalmak intézményi és szervezeti hatásaira, kiemelve a szolidaritás értékét, az aktív állampolgárságra nevelés és a részvételi magatartás gyakorlati megjelenését, a pedagógusok és a tanulók jogtudatosságának növekedését, a tanári énképről és jövőképről, illetve a szakmai autonómiáról zajló diskurzus fontosságát. Vizsgálja az oktatási szereplők gyenge érdekérvényesítő képességének okait, illetve az oktatással kapcsolatos társadalmi és politikai konszenzus lehetőségét. A tanulmány mérlegeli a 2022-ben lezajlott tiltakozó mozgalmak hatásait, az oktatáspolitika korrekciójának ás a tanári szakma vonzóbbá tételének esélyeit.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Szabados, P. (2023). A szolidaritás éve: Diákmozgalmak és tanári megmozdulások 2022-ben Magyarországon. Iskolakultúra, 33(7), 36–54. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/44517
Folyóirat szám
Rovat
Szemle