A ’szolidaritás’ fogalom jelenléte a hatvanas-hetvenes évek tanügyigazgatási és pedagógiai ideológiájában

Main Article Content

Trencsényi László

Absztrakt

Tanulmányomban annak feltárására törekszem, hogy miként érvényesültek a ’szolidaritás’ fogalmával összefüggő pedagógiai-oktatáspolitikai célok, elképzelések a magyar nevelésügyben a 20. század második felében, különösen ennek hatvanas-hetvenes éveiben. A felülről lefelé szervezett társadalom paradigmájában a szolidaritás irreleváns, a ’közösség’ iránti elkötelezettség, hűség egy transzcendens identitás normájában jelenik meg. A szolidaritás kialakítása pedagógiai célként és praxisként ott lehet hatékonyabb, ahol a horizontális kapcsolatok gazdag hálója és élményvilága szövi át a tanulók életét.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
László, T. (2022). A ’szolidaritás’ fogalom jelenléte a hatvanas-hetvenes évek tanügyigazgatási és pedagógiai ideológiájában. Iskolakultúra, 32(12), 41–56. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/44266
Rovat
Szemle