Pedagógusoktól elvárt ellenőrzési-értékelési feladatok - egy kutatás tükrében

Main Article Content

Bánné Mészáros Anikó

Absztrakt

A pedagógusok felé megfogalmazott szakmai elvárásokat az ún. pedagógus kompetenciák tartalmazzák. Ezek közül a 6. a Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése témakörrel kapcsolatos elvárásokat írja le. Az elvárások teljesülését az oktatási intézményen belül az önértékelés, külső szereplők által a tanfelügyelet és a minősítési folyamat során vizsgálják. A kilenc kompetencia elvárásainak való megfelelés egyénileg eltérő mértékben, de kihívás elé állítja a pedagógusokat. Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karán szakvizsgára felkészítő képzésben részt vevő pedagógusok a 6. kompetenciaterületen hogyan értékelik a saját munkájukat, mely elvárások teljesítése okoz számukra gondot és melyeké nem. Kutatásunk anyagát a hallgatók által írt esszék tartalomelemzése adta. A 6. kompetencia 10 indikátort (alterületet) tartalmaz. Számba vettük, hogy a közoktatás eltérő területein dolgozók (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) mely indikátorokra tértek ki, melyeket tartottak a csoportokban 100%-ban teljesíthetőnek, és milyen arányú volt az egyes csoportokban a könnyen és a nehezen teljesíthetőnek vélt indikátorok aránya. Az óvodapedagógusok az indikátorok 44%-áról, míg a tanítók és a tanárok 52,5%-áról tettek említést. Mindhárom csoportban nagyon magas, 80% feletti volt a pozitív töltetű válaszok aránya. Azon indikátorok száma, melyet az ezt említők mindannyian sikeresen teljesítettnek tartottak, az óvodapedagógusok körében 7, a tanítóknál 4 és a tanároknál 2 volt. Valamilyen mértékben minden indikátort megemlítettek, de a 6.1, 6.3, 6.4 és 6.8 indikátorokról mindhárom csoportban a pedagógusok legalább fele nem tett említést. Kirajzolódott, hogy a pedagógusok igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, a különböző iskolafokon tanítók nehézségei különböznek egymástól, és a munkájuk során tapasztalt nehézségek felvázolását jellemzően nem követte ezek megoldására irányuló akcióterv.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Bánné Mészáros, A. (2022). Pedagógusoktól elvárt ellenőrzési-értékelési feladatok: - egy kutatás tükrében. Iskolakultúra, 32(10), 77–88. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/44221
Rovat
Szemle