A családi literáció szerepe rurális közegben élő diplomás családok olvasóvá nevelői habitusában

Main Article Content

Néma Judit-Eszter

Absztrakt

Jelen olvasásszociológiai tanulmány interdiszciplináris kérdésként fókuszál az olvasóvá nevelés kérdéskörére az olvasásszociológia, nevelésszociológia, pedagógia keresztmetszetében. Kutatásom célja olyan narratívák, attitűdöket megismerése, melyek a sóvidéki (Erdély, Románia), rurális közegben élő diplomás családok gyerekeinek olvasóvá nevelésének folyamatát meghatározzák, az olvasás ázsiójának helyzetét és társadalmi összefüggéseit körüljárják. A félstrukturált interjúk módszerével nyert empirikus adatok feltárását a családi literáció szakirodalmának teoretikus hátterébe, valamint a kompetencialapú olvasásvizsgálatok elméleti rendszerébe ágyazom. Keresem a választ arra, hogyan lehet megalapozni kisgyermekkorban az olvasás iránti érdeklődést, milyen okok és motívumok állnak a globálisnak mondható olvasás iránti passzivitás hátterében. A soron következő interjús kutatásban az erdélyi, rurális közegben élő diplomás családok meseolvasási szokásaira, attitűdjére a fenti összefüggésben fókuszálok: hogy mennyiben van jelen a családi literációs tudatosság a sóvidéki diplomás családoknál, a korai olvasás, a mesék szerepe mennyire érhető tetten a gyermeki kompetenciák tükrében, továbbá milyen tudatos törekvéseket tesz a szülő az olvasóvá nevelés koragyermekkori szakaszában. További célom a kapott eredmények elemzésének segítségével a térségben hasznosítható működőképes alternatívák megfogalmazása: a szellemi tőke helyben hasznosíthatóságának kérdése a helyben érvényesülő tudásalapú vs. ipari társadalmi berendezkedésben, az erdélyi kisebbségi magyar közbeszédben.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Néma, J.-E. (2022). A családi literáció szerepe rurális közegben élő diplomás családok olvasóvá nevelői habitusában. Iskolakultúra, 32(12), 89–109. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/44175
Rovat
Szemle