Az Isteni Színjáték magyar kommentára Kelemen János: Dante Alighieri Komédia I. Pokol Kommentár

Main Article Content

Szilvássy Orsolya

Absztrakt

A magyar Dante-kutatás és a kutatási eredmények publikálása az utóbbi néhány évtizedben új lendületet kaptak, és a harmadik évezredben a Komédia újabb fordításai is megjelentek Szabadi Sándor, Baranyi Ferenc, Simon Gyula és Nádasdy Ádám tollából. A költő születésének 2015-ben ünnepelt 750. jubileuma után, 2021-ben újabb jeles évről, halálának 700. évfordulójáról emlékezünk meg. Az évfordulók logikájából következő megélénkült érdeklődés természetesen elsősorban a „sommo poeta” írásművészetére irányul, járulékos módon azonban a hazai dantisztika tevékenységébe és eredményeibe is bepillantást enged, amely során legalább két, egymással összefüggő fontos következtetést vonhatunk le: egyrészt azt, hogy a komoly kutatási tevékenység szerencsére folyamatos és nem alkalmi természetű, másrészt pedig azt, hogy Dante főműve kiváltképp olyan szöveg, amely filológiai kutatása, értelmezései és kommentárjai nélkül nem lenne az, ami: vitathatatlan irodalmi és kulturális csúcsteljesítmény.


 


Kelemen János (2019, szerk.). Dante Alighieri Komédia I. Pokol Kommentár. ELTE Eötvös Kiadó.

Article Details

Hogyan kell idézni
Szilvássy, O. (2022). Az Isteni Színjáték magyar kommentára: Kelemen János: Dante Alighieri Komédia I. Pokol Kommentár. Iskolakultúra, 32(1), 116–118. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/39232
Folyóirat szám
Rovat
Kritika