A magyarországi japánnyelv-oktatás igényéről

Main Article Content

Czikkely Zsuzsanna

Absztrakt

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy szükségszerű lenne-e a japán nyelv elérhetőségének bővítése a közoktatásban. Más szavakkal: mekkora igény van a japán nyelv elsajátítására? Ehhez a kereslet és a kínálat fogalmai mentén épül fel a tanulmány. A kereslet meghatározásához tartozik a történeti áttekintés, az elhelyezkedési lehetőségek, valamint a tanulók motivációját érintő részek. Ezzel párhuzamosan a történeti áttekintés szintén része a kínálat értelmezésének, ahogy a tanárhiány témája is. Ez utóbbihoz szorosan kapcsolható a nemrégiben újraindított tanárképzés és a japánnyelv-tanárok számának ahhoz kapcsolható további növekedése. A Magyarországon fellelhető, a témához kapcsolódó szakirodalmak nyújtottak támpontot a történeti bemutatáshoz. A tanulmányban felhasználtam a Japán Alapítvány által végzett felmérések eredményeit is, melyeket az elmúlt évek adataival hasonlítottam össze a pontosabb következtetés levonása érdekében. A felhasznált adatokból táblázatok is készültek a jobb átláthatóság kedvéért. Az ezek mellett elvégzett kérdőíves kutatás árnyaltabb képet nyújt arról, hogy mekkora igény van, illetve lenne a japán nyelv tanulási lehetőségeinek kiszélesítésére, továbbá foglalkozik a motiváció kérdésével is mind a japán nyelvet tanulókat, mind pedig a tanulni vágyókat illetően. Ez utóbbihoz más hasonló motivációt vizsgáló kutatásokat is beemeltem összehasonlításként, hogy láthatóvá váljon, milyen tendencia figyelhető meg az utóbbi években.

Article Details

Hogyan kell idézni
Czikkely, Z. (2022). A magyarországi japánnyelv-oktatás igényéről. Iskolakultúra, 32(1), 101–115. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34281
Folyóirat szám
Rovat
Szemle

Hivatkozások

Survey on Japanese-Language Education Abroad https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/survey/result/index.html (utolsó megtekintés: 2021.01.20.)
Hidasi Judit. 1998. „Gondolatok a magyarországi japán nyelvoktatás ürügyén.” In MODERN NYELVOKTATÁS 4.2-3: 57–68.
Hidasi Judit. 2017. „Idegennyelv-oktatás politika és a japán nyelv oktatása Magyarországon 1990-2015” In: Wakai Seiji–Sági Attila (szerk.) Kortárs japanológia II.: Japánnyelv-pedagógia Magyarországon. Bp.: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 9–25.
Hidasi Judit–Vihar Judit. (szerk.) 2018. Egy magyar lelkű japán, Hani Kjóko. Bp.:Balassi Kiadó.
Juhász Borbála. 2003. „A japán nyelv oktatásának helyzete hazánkban” In: ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 13.10: 13–20.
Kiss Sándorné–Horváth Krisztina. 2017. „A Magyarországi Japánnyelv-oktatók Társaságának tevékenysége” In: Wakai Seiji–Sági Attila (szerk.) Kortárs japanológia II.: Japánnyelv-pedagógia Magyarországon. Bp.: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 115-139.
Sato Noriko. 2017. „A magyarországi japánnyelv-oktatás tankönyvi szemszögből” In: Wakai Seiji–Sági Attila (szerk.) Kortárs japanológia II.: Japánnyelv-pedagógia Magyarországon. Bp.: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 58-101.
Székács Anna. 2017. „A japánnyelv-oktatás története Magyarországon” In: Wakai Seiji–Sági Attila (szerk.) Kortárs japanológia II.: Japánnyelv-pedagógia Magyarországon. Bp.: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 26-58.
Czikkely Zsuzsanna. 2018. Magyar-Japán kapcsolatok – egy testvérvárosi kapcsolaton keresztül. Diplomamunka. Budapest: ELTE.