A típusképző kvalitatív tartalomelemzés politetikus terei a pedagógusok reflektív gondolkodásának feltárásában

Main Article Content

Sántha Kálmán

Absztrakt

A tanulmány célja a típusképző kvalitatív tartalomelemzés politetikus tereinek alkalmazása egy pályakezdő pedagógus reflektív gondolkodásának feltárásában. A kutatásmódszertani fókuszú tanulmány felhívja a figyelmet a típusképző kvalitatív tartalomelemzés strukturáltságára és többdimenzionalitására. A reflektív gondolkodás fejlődését a tanári pálya első hat évében a strukturált reflektív napló segítségével vizsgáltuk. A 3. és a 6. tanév végén készített reflektív naplóban a pedagógus választ adott a következő kérdésekre: Mit csinálok jól? Miért? Honnan tudom, hogy így kell tennem? Mivel vannak gondjaim? Miért? Hol hibázok? Milyen fejlődési lehetőségeim vannak? A szövegkorpuszok feldolgozása a típusképző kvalitatív tartalomelemzés politetikus térgenerálásával történt. A többdimenziós elemzési térben az eredmények a pályán eltöltött idő függvényében a reflexiók összetettebbé válását tükrözték. A 3. év után a reflexiók technikai szintűek, a ’mit’ kérdésre adtak választ, míg a 6. év után a tanári tevékenység megértésére vonatkoztak és kiegészültek a ’miért, honnan tudom’ kérdésekre adott válaszokkal. A reflexiók hozzájárultak a pedagógiai tudás differenciálódásához, a reflektálás során a pedagógusokban kialakulhat a tanári tevékenység egészére vonatkoztatható komplex teoretikus és praxisorientált ismereteket tartalmazó rendszer.

Article Details

Hogyan kell idézni
Sántha, K. (2021). A típusképző kvalitatív tartalomelemzés politetikus terei a pedagógusok reflektív gondolkodásának feltárásában. Iskolakultúra, 31(3), 19–29. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.03.19
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány