Útmutató drámatanároknak Bethlenfalvy Ádám: Dráma a tanteremben. Történetek cselekvő feldolgozása.

Main Article Content

Hornok Máté

Absztrakt

Magyarországon számos tanár tart drámaórát állami fenntartású, alapítványi fenntartású vagy alapfokú művészeti iskolában. A laikusok, de sokszor még a drámatanárok fejében is a drámapedagógiai munka inkább gyakorlati, mint elméleti tevékenységként él. Ritkaságszámba mennek azok a drámapedagógusok, akik elméleti oldalról is közelítenek hivatásuk felé. Ezen kevés tanárok egyike Bethlenfalvy Ádám, akinek Dráma a tanteremben című monográfiája 2020-ban jelent meg a Károli Gáspár Egyetem és a L’Harmattan Kiadó gondozásában. A monográfia olyan drámapedagógia iránt érdeklődő tanároknak szól, akik meg szeretnének ismerkedni gyakorlati tevékenységük elméleti hátterével is, hogy reflektáltabban gondolkodjanak saját munkájukról.


Bethlenfalvy Ádám (2020). Dráma a tanteremben. Történetek cselekvő feldolgozása. Károli Gáspár Református Egyetem - L’Harmattan.

Article Details

Hogyan kell idézni
Hornok, M. (2021). Útmutató drámatanároknak: Bethlenfalvy Ádám: Dráma a tanteremben. Történetek cselekvő feldolgozása. Iskolakultúra, 31(1), 104–105. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34179
Folyóirat szám
Rovat
Kritika

Hivatkozások

Bethlenfalvy Ádám (2005). „A legtöbb gyerek nem tudja, hogy mire képes…” Interjú Dorothy Heathcote-tal, Drámapedagógiai Magazin, 16(1), 16-23.
Bethlenfalvy Ádám (2006). Fejezetek az angol drámapedagógia történetéből (2.), Drámapedagógiai Magazin, 17(1), 6-29.
Bethlenfalvy Ádám (2020). Dráma a tanteremben, Budapest: L’Harmattan.
Lipták Ildikó (2008). Mi a dráma és mi nem az? Dráma és színház, In: Lipták Ildikó (2008, szerk.). Tanítási dráma. Drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában. Segédlet tanfolyami hallgatók számára, Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. 16–19.