Az ókor alkonya A NAT 2020 és az új gimnáziumi történelemtankönyv ókori fejezeteinek elemzése

Main Article Content

Grüll Tibor

Absztrakt

A 2020-ban bevezetett Nemzeti Alaptantervben erőteljesen lecsökkent a gimnáziumi történelemtanításban az ókor megtanítására fordítható idő. Az egységesen minden gimnáziumban kötelezően bevezetett új történelemtankönyv is ehhez igazodott. Bár a tananyagcsökkentés önmagában előnyös a diákok számára, ezt úgy kellett volna megoldani, hogy az adatok helyett a történelmi összefüggésekre tesszük a hangsúlyt. Csakhogy ebben a tantervben ‒ csakúgy, mint a rá épülő tankönyvben ‒ hatalmas „lyukak” tátonganak: nem esik szó az Újbabilóni Birodalomról, de tanítunk a zsidók babilóni fogságáról; nem említjük a Perzsa Birodalomról, de megemlítjük a görög‒perzsa háborúkat, és a szalamiszi csatát; Augustus korával befejezzük a római történelmet, de részletesen beszélünk a kereszténység elterjedéséről és a keresztényüldözésekről, nem is szólva a konstantini fordulatról. Így aztán a diákok egy összefüggéstelen, zavaros tananyagot kapnak kézhez, amihez ráadásul erőteljesen elavult illusztrációs anyag és fantáziátlanul összeállított kérdések‒feladatok járulnak. 

Article Details

Hogyan kell idézni
Grüll, T. (2021). Az ókor alkonya: A NAT 2020 és az új gimnáziumi történelemtankönyv ókori fejezeteinek elemzése. Iskolakultúra, 31(1), 68–85. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34060
Folyóirat szám
Rovat
Szemle