Női (és férfi) testek egy 21. századi képnéző perspektívájából

Main Article Content

Horváth Futó Hargita

Absztrakt

Bódi Katalin Éva születése című kötetének tizenhárom tanulmánya a női akt képzőművészeti alkotásokon való reprezentációjának problematikáját járja körül, a női test ábrázolását a művészi látásmód felől közelíti meg. A szerző a témához a 18. századi regények kutatójaként és olvasójaként jut el, az irodalmi művek figuráiból, elbeszélőiből kiindulva kezdi érdekelni a korabeli emberkép, egy kor gondolkodása a férfiről és a nőről, a test és lélkek viszonyáról, majd a képzőművészet felé fordul, a szobrok és festmények alakjait, emberábrázolásait tanulmányozva keresi a válaszokat, s közben figyelme a női akt műfajára, a nőábrázolásokra irányul, a tekinteteknek való kiszolgáltatottság, a szégyen és az eltárgyiasítás kérdésköre foglalkoztatja. Írásaiban nem csupán a nőábrázolások és az akt kultúrtörténeti újraértelmezésének lehetőségére hívja fel a figyelmet, hanem a kulturális produktumok egy olyan csoportjára is, amelyek transzgresszívvé, érzékenységet sértővé nyilvánításuk folytán kiestek a köztudatból.

Article Details

Hogyan kell idézni
Horváth Futó, H. (2020). Női (és férfi) testek egy 21. századi képnéző perspektívájából. Iskolakultúra, 30(4-5), 114–117. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33381
Rovat
Kritika

Hivatkozások

Bódi Katalin (2019). Éva születése. Debrecen: Alföld Alapítvány