Középiskolások és egyetemisták szociálisprobléma-megoldásának nem szerinti különbségei

Main Article Content

Zita Gál
Szilvia Jámbori
József Balázs Fejes
Krisztina Nagy
Lilla Szabó Hangya

Absztrakt

A longitudinális kutatás célja a szociálisprobléma-megoldás elsősorban nem szerinti jellemzőinek és különbségeinek vizsgálata volt 9–10. évfolyamos középiskolások és 1–2. éves egyetemisták körében. E különbségek mellett elemeztük az életkori sajátosságokat és azok változásait is. A problémamegoldás jellemzőinek mérésére az SPSI–R-t (Social Problem-Solving Inventory–Revised, D’Zurilla et al., 2004; Kasik et al., 2010) és a NEGORI-t (Negatív problémaorientáció, Kasik et al., 2018) alkalmaztuk. Mindkét mérőeszköz – akárcsak a korábbi elemzések során – e kutatásban is jó megbízhatósági mutatókkal rendelkezett. A szociálisprobléma-megoldás életkori változása jól tükrözi a korábbi hazai és nemzetközi kutatások tapasztalatait. A diákok körében nőtt a negatív viszonyulás és az elkerülés, míg az egyetemistáknál nincs jelentős változás. A negatív orientáció részletesebb (NEGORI-val történő) elemzése alátámasztotta az SPSI–R által mutatott változásokat a középiskolások esetében, ám az egyetemistáknál nem. A lányok és a fiúk között több területen van eltérés, mint a férfi és a női hallgatók között, utóbbiaknál az eltérések kevésbé stabilak. További kutatások szükségesek ahhoz, hogy a feltételezett környezeti hatástól függő változásról pontosabb képet tudjunk alkotni. 

Article Details

Hogyan kell idézni
Kasik, L., Gál, Z., Jámbori, S., Fejes, J. B., Nagy, K., & Szabó Hangya, L. (2019). Középiskolások és egyetemisták szociálisprobléma-megoldásának nem szerinti különbségei. Iskolakultúra, 29(6), 49–61. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.6.49
Folyóirat szám
Rovat
Serdülők és fiatal felnőttek néhány szociális és affektív jellemzője