Célok, tervek és tanulási stratégiák serdülők és fiatal felnőttek körében

Main Article Content

Szilvia Jámbori
József Balázs Fejes
Zita Gál
Lilla Szabó Hangya
Krisztina Nagy

Absztrakt

A középiskolai és felsőoktatási sikeresség szempontjából lényeges tényező a fiatalok jövőre vonatkozó gondolkodásának, valamint az ezzel összefüggésben álló tényezőknek a megismerése. Vizsgálatunk célja középiskolások és egyetemisták időperspektíváinak, célorientációinak, tanulási stratégiáinak és halogatásának összehasonlítása, továbbá ezek összefüggéseinek, valamint az eredményességgel való kapcsolatuknak a feltárása volt. Kutatásunkban a Zimbardo-féle Rövidített Időperspektíva Kérdőívet (Zimbardo és Boyd, 1999; 2012, magyarul Orosz és mtsai, 2015), az Aktív-passzív halogatás kérdőívet (Choi és Moran, 2009, magyarul Szabó, 2012), a 3×2 Teljesítés-Cél Kérdőívet (Elliot és mtsai, 2011, magyarul Urbán és mtsai, 2014) és a Tanulási stratégiák kérdőívet (Pintrich és mtsai, 1991, magyarul D. Molnár, 2013) használtuk. A mérőeszközök megfelelő pszichometriai jellemzőkkel rendelkeznek mindkét korcsoportban. A középiskolások körében gyakrabban megfigyelhető a jelen hedonista és a jelen fatalista időperspektíva, míg az egyetemisták esetén a jövő-orientált és múlt pozitív orientáció idődimenzió jelent meg határozottabban. Az adaptív célok és tanulási stratégiák követése jellemzőbb a hallgatók körében, ugyanakkor a kevésbé hatékony memorizáló tanulási stratégia követése is erősebb. Elemzéseink szerint a feladat-célok függenek össze a legszorosabban a tanulással kapcsolatba hozható vizsgált egyéni jellemzőkkel, így a tanulási stratégiák egyes skáláival vagy a teljesítménnyel való elégedettséggel. Emellett a célok és az időperspektívák kapcsolatának vizsgálata ugyancsak megerősítette, hogy a feladat-célok adaptívabbak a szelf-céloknál, mivel az előbbiek erősebb összefüggést mutattak az egyértelműen pozitív jellemzőként számon tartott jövő-orientációval.

Article Details

Hogyan kell idézni
Jámbori, S., Fejes, J. B., Gál, Z., Kasik, L., Szabó Hangya, L., & Nagy, K. (2019). Célok, tervek és tanulási stratégiák serdülők és fiatal felnőttek körében. Iskolakultúra, 29(6), 18–35. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.6.18
Folyóirat szám
Rovat
Serdülők és fiatal felnőttek néhány szociális és affektív jellemzője