Karanténpedagógia a magyar közoktatásban A digitális oktatásra történő átállás eddigi tapasztalatairól

Main Article Content

Fekete Tamás
Porkoláb Ádám

Absztrakt

Jelen tanulmányunkban a magyar közoktatásban, a digitális átállás 2 hónapja alatt gyűjtött tapasztalatokról szeretnénk számot adni, melyet a koronavírus-világjárvány keltett. Ehhez – a helyzet aktualitása miatt – egy intézményi belső kérdőív (N = 243), valamint középiskolai diákokat és felsőoktatásban részt vevő hallgatókat érintő, saját kérdőíves vizsgálatunk (N = 163) eredményeit elemezzük. A vizsgálatok összesen 406 főt érintettek. A témában keletkezett más kutatások megállapításainak áttekintése mellett megosztjuk személyes, gyakorló pedagógusokként szerzett tapasztalatainkat is. Célunk az, hogy a pedagógustársadalom és a szaktudomány számára összegzett és tudományos módszerekkel is alátámasztott helyzetelemzést nyújthassunk. Tanulmányunkban nem volt célunk az egyes korcsoportok és oktatási szereplők összevetése, hanem a közöttük megfigyelhető hasonlóságokra és általánosan kirajzolódó trendekre koncentráltunk.

Article Details

Hogyan kell idézni
Fekete, T., & Porkoláb, Ádám. (2020). Karanténpedagógia a magyar közoktatásban : A digitális oktatásra történő átállás eddigi tapasztalatairól. Iskolakultúra, 30(9), 96–112. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.9.96
Folyóirat szám
Rovat
körkép: oktatás járvány idején