A számolás tanulásának sikeressége az iskolakezdő szenzomotoros és kognitív profil tükrében

Main Article Content

Gyarmathy Éva
Gyarmathy Zsófia
Kökényesi Imre
Pap Judit
Szabó Zénó
Turmezei Mónika

Absztrakt

Kutatásunkban az általános iskola első osztályosainak különböző területeken mutatott fejlődését követjük. Az itt közreadott első vizsgálatok során felmértük 415 iskolát kezdő tanuló szenzomotoros és kognitív képességeit, és ezeket a profilokat összehasonlítottuk a tanítóik értékelése alapján a matematikai tanulmányi sikeresség szintjével. A Szenzomotoros és Kognitív Profil Teszt olyan eszköz a tanítók számára, amellyel információt szerezhetnek a gyermekek fejlődési profiljáról, hogy az eredmények alapján megtervezhessék a matematikatanulás személyre szabott módszereit adatalapú döntésekkel. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a gyerekek 20%-a nem rendelkezik a matematikatanuláshoz elengedhetetlenül szükséges kiforrott munkamemóriával, szenzomotoros és kognitív funkciókkal. Az első osztályosoknak csak 53%-a tudta jól elsajátítani a tananyagot. Az első osztályosok azon csoportjai, akik az iskola első hónapjaiban kudarcot vallottak vagy nagyon gyengén teljesítettek matematikából, minden megfigyelt változóban eltértek a jobban teljesítő csoportoktól. Az eredmények megerősítették, hogy az absztrakt gondolkodás és a mennyiségfogalom mellett a legkritikusabb terület a munkamemória. Számos szenzomotoros terület, mint például a testséma és a térbeli tájékozódás, a szerialitás, sőt az egyensúlyérzék is azok közé a területek közé tartozik, amelyeket javítani kell ahhoz, hogy a gyerekeknek esélyük legyen elfogadható eredményeket elérni a matematika tanulásában.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Gyarmathy, Éva, Gyarmathy, Z., Kökényesi, I., Pap, J., Szabó, Z., & Turmezei, M. (2023). A számolás tanulásának sikeressége az iskolakezdő szenzomotoros és kognitív profil tükrében. Iskolakultúra, 33(8), 3–18. https://doi.org/10.14232/iskkult.2023.8.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány

Funding data

Hivatkozások

Agostini, F., Zoccolotti, P., & Casagrande, M. (2022). Domain-General Cognitive Skills in Children with Mathematical Difficulties and Dyscalculia: A Systematic Review of the Literature. Brain sciences, 12(2), 239.

Asakawa, A., & Sugimura, S. (2022). Mediating process between fine motor skills, finger gnosis, and calculation abilities in preschool children. Acta psychologica, 231, 103771. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103771

Casey B, Lombardi C, Pollock A, Fineman B, & Pezaris E. (2017). Girls’ spatial skills and arithmetic strategies in first grade as predictors of fifth-grade analytical math reasoning. Journal of Cognition and Development 18:530–555

Carlson, J. S., & Jensen, C. M. (1980). The factorial structure of the Raven Coloured Progressive Matrices test: A reanalysis. Educational and Psychological Measurement, 40(4), 1111-1116.

Cueli, M., Areces, D., García, T., Alves, R. A., & González-Castro, P. (2020). Attention, inhibitory control and early mathematical skills in preschool students. Psicothema, 32(2), 237–244. https://doi.org/10.7334/psicothema2019.225

Dékány Judit (2009). Tanulási sikeresség és matematikai kompetencia. Gyógypedagógiai Szemle, 5, 356–361.

Fernández-Méndez, L. M., Contreras, M. J., Mammarella, I. C., Feraco, T., & Meneghetti, C. (2020). Mathematical achievement: the role of spatial and motor skills in 6-8 year-old children. PeerJ, 8, e10095. https://doi.org/10.7717/peerj.10095

Flores, P., Coelho, E., Mourão-Carvalhal, M. I., & Forte, P. (2023). Association between motor and math skills in preschool children with typical development: Systematic review. Frontiers in psychology, 14, 1105391. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1105391

Gilmore, C., & Cragg, L. (2018). The role of executive function skills in the development of children’s mathematical competencies. In A. Henik & W. Fias (Eds.), Heterogeneity of function in numerical cognition (pp. 263–286). Elsevier Academic Press.

Gyarmathy Éva & Smythe, Ian (2000). Többnyelvűség és az olvasási zavarok. Erdélyi Pszichológiai Szemle. December. 63-76.

Gyarmathy Éva, Gyarmathy Zsófia & Szabó Zénó (2021). A Sakkpalota képességfejlesztő program hatásvizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 71. évfolyam 03-04. szám.

Kertzman, S, Gyamathy E, Vainder, M, Vojtová, V, Mikulášek. L, Sirota, A, Motschnig, R, Hagelkruys, D, Lerer, B. (2017) Web-based Real-time Neuropsychological Assessment in Dyslexia. BMC Psychiatry, BPSY-D-16. ISSN 1471-244X.

Kyttälä, M., & Lehto, J. E. (2008). Some factors underlying mathematical performance: The role of visuospatial working memory and non-verbal intelligence. European Journal of Psychology of Education, 23(1), 77–94.

Krajcsi Attila (2005) Numerikus feladatok mögött meghúzódó elemi funkciók mérése a

szelektív terhelés módszerével. Magyar Pszichológiai Szemle, 60, 4, 457–478.

Linder, S.M., & Simpson, A. (2018). Towards an understanding of early childhood mathematics education: A systematic review of the literature focusing on practicing and prospective teachers. Contemporary Issues in Early Childhood, 19, 274 - 296.

Parviainen, P. (2019). The development of early mathematical skills – A theoretical framework for a holistic model. Journal of Early Childhood Education Research, 8(1), 162–191.

Penner-Wilger, M., & Anderson, M. L. (2013). The relation between finger gnosis and mathematical ability: why redeployment of neural circuits best explains the finding. Frontiers in psychology, 4, 877. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00877

Pickavance, J. P., Giles, O. T., Morehead, J. R., Mushtaq, F., Wilkie, R. M., & Mon-Williams, M. (2022). Sensorimotor ability and inhibitory control independently predict attainment in mathematics in children and adolescents. Journal of Neurophysiology, 127(4), 1026–1039. https://doi.org/10.1152/jn.00365.2021

Pind, J., Gunnarsdóttir, E. K., & Jóhannesson, H. S. (2003). Raven's Standard Progressive Matrices: new school age norms and a study of the test's validity. Personality and Individual Differences, 34(3), 375-386.

Rittle-Johnson, B., Fyfe, E. R., Hofer, K. G., & Farran, D. C. (2017). Early Math Trajectories: Low-Income Children's Mathematics Knowledge From Ages 4 to 11. Child development, 88(5), 1727–1742. https://doi.org/10.1111/cdev.12662

Rohde, T. E., & Thompson, L. A. (2007). Predicting academic achievement with cognitive ability. Intelligence, 35(1), 83-92.

Smythe, I (2002) Cognitive factors underlying reading and spelling difficulties: a cross-linguistic study. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Department of Psychology, School of Human Sciences, University of Surrey, Guildford, UK.

Tikhomirova, T., Malykh, A., & Malykh, S. (2020). Predicting academic achievement with cognitive abilities: Cross-sectional study across school education. Behavioral sciences, 10(10), 158.

Von Aster, M., & Shalev, R. (2007). Number development and developmental dyscalculia. Developmental Medicine and Child Neurology, 49(11), 868-873.