Szabaduljunk ki együtt! A szabadulószoba motivációs lehetőségei a kötelező olvasmányok feldolgozásában

Main Article Content

Kiss Orsolya

Absztrakt

A kutatás elméleti hátteréül a gamification, a motiváció, a flow és a szabadulószoba fogalmai szolgálnak. A dolgozat megírásával kettős célt vállaltam. Egyrészt módszertani kísérletként létre kívántam hozni egy, a pedagógiai gyakorlatban is alkalmazható szabadulószobát, amellyel sikeresen szintetizálható egy általános iskolai kötelező olvasmány; másrészt a játékosításról szóló tudományos diskurzust kívántam kiegészíteni a szabadulószoba módszertanának ismertetésével, illetve az oktatási környezetben eddig megvalósult szabadulószobás projektek bemutatásával. Az empirikus kutatásban a projektpedagógia és a kérdőíves kutatások eljárásmenetét ötvöztem. Eredményeim szerint a feladatlap második kitöltésekor az elvártaknak megfelelően szignifikáns teljesítménynövekedés mutatkozott az összpontszám tekintetében és bizonyos részfeladatok esetében is. A tanulók számára élvezetes tevékenységet nyújtott a szabadulószobás foglalkozás. Bár a gyerekek a legtöbb esetben valóban a teljesen vagy a közepesen megélt flowt jelölték meg, de a másik két kategória is megjelent a kitöltés során. A kapott eredmények alapján a szabadulószoba alkalmas Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényének szintetizálására. Továbbá élvezetes időtöltést nyújtott a szabaduló gyerekek számára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Kiss, O. (2023). Szabaduljunk ki együtt! : A szabadulószoba motivációs lehetőségei a kötelező olvasmányok feldolgozásában. Iskolakultúra, 33(8), 81–94. https://doi.org/10.14232/iskkult.2023.8.81
Folyóirat szám
Rovat
Szemle