Tanulói ágencia az idegennyelv- tanulás, -tanítás komplex dinamikus rendszerében

Main Article Content

Túri Krisztina

Absztrakt

A 21. századi idegennyelv-tanítás, -tanulás kontextusában a kognitív, affektív és pszichomotoros területek képességeinek fejlesztése mellett kulcsfontosságú szereppel bírnak a konatív készségek, vagyis az ágentív adaptivitás. A tanulmány fókuszában az ágencia áll, annak rövid történeti és személyiség-dimenziójával, valamint definíciójával. A tanulmány ezen túlmenően tárgyalja az ágentív adaptivitás személyes, kollaboratív és kollektív síkjait. A továbbiakban részletezi a személyes ágencia két lényeges elemét, az énhatékonyságot és önszabályozást, valamint áttekintést nyújt a személyes ágencia karakterjegyeit illetően, úgymint a szándékosság, az előrelátás, az én-reaktív és az én-reflektív képesség fogalmainak összefüggésében. A tanulmány arra is keresi a választ, hogy az idegennyelv-tanítás, -tanulás kontextusa milyen módon helyezhető bele a Kompex Dinamikus Rendszer fogalmi keretrendszerébe, az milyen sajátoságokkal bír. Továbbiakban kitér arra is, hogy ebben a társ-evolúciós és társ-adaptív mechanizmusban melyek a rendszer attraktorai és affordanciái, amellyel növelhető a tanulói ágencia és a kontextusban szereplő ágensek jólléte és motivációja. S végül a tanulmány gyakorlati eszköztár konkrét javaslataival invitálja az idegen nyelvben részt vevő szakembereket a tanulói ágencia fokozásának próbájára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Túri, K. (2023). Tanulói ágencia az idegennyelv- tanulás, -tanítás komplex dinamikus rendszerében. Iskolakultúra, 33(6), 86–101. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/44426
Folyóirat szám
Rovat
Szemle