A rendszeres fizikai aktivitás jelentősége az iskolai színtérben

Main Article Content

Pósa Gabriella

Absztrakt

Ebben a tanulmányban egy rövid áttekintést szeretnénk nyújtani a rendszeres mozgás jelentőségéről, akár prevenciós, akár kuratív beavatkozásnak szánjuk az iskolai színtérben. Ezeken a falakon belül a felnőtt és a diák populáció is megjelenik, akár több generációt felvonultatva, így nagyon változatos képet adva, hogy az őket ért fizikai, lelki, szociális, környezeti és társadalmi hatások hogyan jelennek meg. A középpontban a krónikus, nem fertőző megbetegedések közül a mozgásszervi elváltozások elsődleges megelőzése és kezelése kerül tárgyalásra. A csont- és izomrendszeri elváltozások az egyik leggyakrabban előforduló problémák közé tartoznak a dolgozói populációban és a diákság körében is. Ezek hatást gyakorolnak a mindennapjainkra, az életminőségünkre. Általában egynél több testrész vagy szerv, szervrendszer érintett, és párhuzamosan több tényező játszik szerepet a kialakulásukban, ezért a megközelítésnek holisztikusnak és a lehető legkörültekintőbbnek kell lennie (Erick, 2022).

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Pósa, G. (2023). A rendszeres fizikai aktivitás jelentősége az iskolai színtérben. Iskolakultúra, 33(1-2), 134–143. https://doi.org/10.14232/iskkult.2023.1-2.134
Rovat
Tanulmány

Funding data

Hivatkozások

Benkő, Zs. & Lippai, L. (2001). Teljességigény egy egészségműhelyben. Egészségfejlesztő mentálhigiénikus képzési spektrum a szegedi egyetemen. Új Pedagógia Szemle, 51(5), 36-53.

Benkő, Zs. (2019). Az egészség történeti és modern megközelítése. Az egészségfejlesztés fogalma, szemléletmódja. In Benkő, Zs. & Lippai, L. & Tarkó, K. (szerk.), Az egészség az életünk tartópillére: Egészségtanácsadási kézikönyv. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 15-48.

Beregi, E. (2021). Iskolai egészségnevelés lehetőségei a testi-lelki egészségmegőrzés érdekében, különös tekintettel a rekreációs tevékenységek alkalmazására. In: Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában. Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó. 145-158.

Bull, FC. & Al-Ansari, SS. & Biddle, S. et al. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Br J Sports Med; 54. 1451-1462. doi:10.1136/bjsports-2020-102955

Burford, E. M. & Ellegast, R. & Weber, B. & Brehmen, M. & Groneberg, D. & Sinn-Behrendt, A. & Bruder, R. (2017). The comparative analysis of postural and biomechanical parameters of preschool teachers pre- and post-intervention within the ErgoKiTa study. Ergonomics, 60(12), 1718-1729.

Burton, A. & Balague, F. & Cardon, G. & Eriksen, H. R. & Henrotin, Y. & Lahad, A. et al. (2006). Chapter 2. European guidelines for prevention in low back pain : November 2004. Eur Spine J. 5(2), 136–68.

Chaiklieng, S. & Suggaravetsiri, P. (2012). Risk factors for repetitive strain injuries among school teachers in Thailand. Work. A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 41(1), 2510-2515.

Chiu, T.T. & Lam, P.K. (2007). The prevalence of and risk factors for neck pain and upper limb pain among secondary school teachers in Hong Kong. J Occup Rehabil, 17(1), 19-32.

Chong, E.Y. & Chan, A.H. (2010). Subjective health complaints of teachers from primary and secondary schools in Hong Kong. Int J Occup Saf Ergon, 16(1), 23-39.

Csányi, T. (2019). Szemelvények az utóbbi tíz év iskolai testnevelés-oktatását szabályozó európai tantervi irányzatokból – Következtetések a mindennapos testnevelés tartalmi fejlesztése érdekében. Új pedagógiai szemle. 69(3-4), 16-36.

Erick, P.N. & Smith, D. R. (2011). A systematic review of musculoskeletal disorders among school teachers. BMC Musculoskeletal Disorders, 12:260. doi: 10.1186/1471-2474-12-260.

Erick, P.& Tumoyagae, T. & Masupe, T. (2022). Musculoskeletal Disorders in the Teaching Profession. Ergonomics - New Insights, DOI: 10.5772/intechopen.103916

Gately, P.J. & Cooke, C.B. & Butterly, R. J. & Mackreth, P. & Carroll, S. (2000). The effects of a children's summer camp programme on weight loss, with a ten month follow-up. Int J Obes, 24(11), 1445-53.

Grimmer, K. & Dansie, B. & Milanese, S. & Pirunsan, U. & Trott, P. (2002). Adolescent standing postural response to backpack loads: a randomised controlled experimental study. BMC Musculoskelet Disord, 3(1):10).

Haldeman, S. & Kopansky-Giles, D. & Hurwitz, E. L. & Hoy, D. & Mark Erwin, W. & Dagenais, S. & Kawchuk, G. & Strömqvist, B. & Walsh, N. (2012). Advancements in the management of spine disorders. Best Practice and Research: Clinical Rheumatology, 26(2), 263-280. https://doi.org/10.1016/j.berh.2012.03.006

Hills, A. P. & King, N. A. & Armstrong, T. P. (2007). The contribution of physical activity and sedentary behaviours to the growth and development of children and adolescents: implications for overweight and obesity. Sports Med, 37(6), 533-45.

Hurwitz, E. L. & Morgenstern, H. & Chiao, C. (2005). Effects of recreational physical activity and back exercises on low back pain and psychological distress: findings from the UCLA Low Back Pain Study. American Journal of Public Health, 95(10), 1817–24.

Kis, B. (2018). A testmozgás jelentősége az egészségi állapot megtartásában és fejlesztésében, valamint a betegségek megelőzésében. In Lippai, L. (szerk), Testmozgás, aktív szabadidő-eltöltés és a holisztikus egészség: Egyetemi jegyzetsorozat. Szegedi Tudományegyetem. 9-21.

Kistner, F. & Fiebert, I. & Roach, K. & Moore, J. (2013). Postural Compensations and Subjective Complaints Due to Backpack Loads and Wear Time in Schoolchildren. Pediatric Physical Therapy, 25(1):15-24.

KSH (2021). Testmozgás 2019.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/elef/testmozgas_2019/index.html#nttamunkjukatlvevgzkarnya

Lippai, L. (2018). A testmozgást, mint egészségmagatartást befolyásoló pszichológiai változók. In Lippai, L. (szerk), Testmozgás, aktív szabadidő-eltöltés és a holisztikus egészség: Egyetemi jegyzetsorozat. Szegedi Tudományegyetem. 22-29.

Mátó, V. & Tarkó, K. & Tóth, K. & Nagymajtényi, L. & Paulik, E. (2016). Health Behaviour of Higher Education Employees – Value-Transmitting Conduct of Professionals to their Students. Practice and Theory in Systems of Education, 11(3), 162-173.

McCarthy, P. J. & Jones, M. V. & Clark-Carter, D. (2008). Understanding Enjoyment in Youth Sport: A Developmental Perspective. Psychology of Sport and Exercise, 9(2), 142–156.

Országos Lakossági Egészségfelmérés (2006). OLEF 2003 kutatási jelentés. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ. Budapest.

Osváth, V. (2018). A testmozgás személyiségfejlesztő hatása: örömforrás és játék. In Lippai, L. (szerk), Testmozgás, aktív szabadidő-eltöltés és a holisztikus egészség: Egyetemi jegyzetsorozat. Szegedi Tudományegyetem. 31-37.

Pillastrini, P. & Mugnai, R. & Bertozzi, L. & Costi, S. & Curti, S. & Mattioli, S. & Violante, F. S. (2009). Effectiveness of an at-work exercise program in the prevention and management of neck and low back complaints in nursery school teachers. Industrial Health, 47(4), 349-354. doi: 10.2486/indhealth.47.349.

Pósa, G. & Gombár, Cs. & Sohár, G. & Nagy, E. (2021). Stabil és instabil felületen végzett gyakorlatok eredményességének összehasonlító vizsgálata. Fizioterápia, 30(1), 10-16.

Shuai, J. & Yue, P. & Li, L. & Liu, F. & Wang, S. (2014). Assessing the effects of an educational program for the prevention of work-related musculoskeletal disorders among school teachers. BMC Public Health. 14(1), 1211. DOI:10.1186/1471-2458-14-1211

Somhegyi, A. (2016). Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés (TIE): jelen helyzet. Különleges Bánásmód, 2(4), 61-80. DOI 10.18458/KB.2016.4.61.

Steele, E. & Bialocerkowski, A. & Grimmer, K. (2003). The postural effects of load carriage on young people—a systematic review. BMC Musculoskelet Disord, 4(1):12. DOI: 10.1186/1471-2474-4-12

Suchetha, P. S. & Dhanesh Kumar, K. U. & Kovela, R. K. (2018). Back pack and postural changes! Impact of physiotherapist’s awareness program on school going children. IJCRT, 6(2).

Tóthné Steinhausz V. & Tóth, K. (2015). Tudatos ülés gerinciskolája általános iskolásoknak: Az iskolai testnevelésben végzendő tartáskorrekciót kiegészítő gerinciskola. Pécs, Magyarország: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. 154.

Uchechukwu, A. E. & Elom, N. E. & Paulinus, C. I. & Lazarus, E. E. & Scholastica, O & Uchenna, C. U. (2020). Awareness of Awkward Posture and Repetitive Motion as Ergonomic Factors Associated With Musculoskeletal Disorders by Health Promotion Professionals. Global

Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education, 12(6), 128-128.

Yamamoto, N. & Saeki, K. & Kurumatani, N. (2003). Work-Related Musculoskeletal Disorders and Associated Factors in Teachers of Physically and Intellectually Disabled Pupils. Journal of Nara Medical Association, 54(2), 83-101.

Young, I. & St Leger, L. & Buijs, G. (2013). School health promotion: evidence for effective action. Background paper SHE Factsheet 2.

World Health Organization (2010). Global Recommendations on Physical Activity for Health Geneva. https://www.who.int/publications/i/item/9789241599979