HECAT – Az egészségnevelési feladatok (keret)tantervi megjelenésének elemzésére szolgáló eszköz

Main Article Content

Tarkó Klára
Mátó Veronika
Uitumen Erdenezul
Szabó-Prievara Dóra Katalin

Absztrakt

Az iskoláskorú gyerekekre irányuló legfrissebb nemzetközi egészségmagatartás-kutatások kedvezőtlen tendenciákról számolnak be, és felhívják a figyelmet arra, hogy milyen fontos lenne már fiatal kortól kezdve a gyermekek egészség-magatartásának fejlesztése. Az egészségnevelés, egészségfejlesztés színtéralapú megközelítése értelmében az iskola az egyik legfontosabb helyszíne az egészséges életmódra történő szocializálásnak. A modern egészségnevelés az egészség holisztikus megközelítésére építve egyaránt foglalkozik az egészség testi, mentális, érzelmi, spirituális, társas és társadalmi dimenzióival. Az egészségnevelés akkor sikeres, ha a szokásváltoztatást tűzi ki céljául, vagyis segíti az életmódot örömmel végzett szokások rendszerévé alakítani, és ezáltal minőségi életet élni élethosszig tartóan. Az egészségnevelés, egészségfejlesztés közoktatásra vonatkozó célkitűzéseit Magyarországon a Nemzeti Alaptanterv határozza meg, részletezése a kerettantervek, helyi tantervek és pedagógiai programok szintjén történik. Jelen írásunk egy, az egészségnevelési (keret)tantervek elemzésére szolgáló eszköznek (Health Education Curriculum Analysis Tool, HECAT) a rövid, figyelemfelkeltő bemutatására törekszik. A HECAT célja, hogy lehetővé tegye az egészségnevelés, egészségfejlesztés nemzeti, keret- vagy helyi tantervi megjelenésének konzisztens és átfogó elemzését, melynek eredményei nyomán sor kerülhet a tanterv felülvizsgálatára, fejlesztésére és megerősítésére, és ezáltal az iskola egészségnevelési feladatokat ellátó pedagógusai képessé válnak hatékonyabban befolyásolni az iskoláskorú gyerekek és fiatalok egészségmagatartását és egészségmutatóit. A dokumentumot mind a fenntartó, mind az iskola hatékony elemző eszközként használhatja. A HECAT segítségével elemezhetők a nemzeti alaptantervek is, de legjobban akkor működik, ha a részletes egészségnevelési, egészségfejlesztési kerettanterv elemzésére használjuk.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Tarkó, K., Mátó, V., Uitumen, E., & Szabó-Prievara, D. K. (2023). HECAT – Az egészségnevelési feladatok (keret)tantervi megjelenésének elemzésére szolgáló eszköz. Iskolakultúra, 33(1-2), 21–30. https://doi.org/10.14232/iskkult.2023.1-2.21
Rovat
Tanulmány

Funding data

Hivatkozások

Benkő, Zs. (2019). Az egészség történeti és modern megközelítése. Az egészségfejlesztés fogalma, szemléletmódja In: Benkő, Zs., Lippai, L. & Tarkó, K. (szerk.), Az egészség az életünk tartópillére. Egészségtanácsadási kézikönyv. JGYF Kiadó. 15-49.

Centers for Disease Control and Prevention (2021). Health Education Curriculum Analysis Tool. CDC.

Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, T., Jåstad, A., Cosma, A., Kelly, C. & Arnarsson, Á. M. (2020, szerk.). Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Volume 1. Key findings. WHO Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332091/9789289055000-eng.pdf Utolsó letöltés: 2022. 10. 28.

Kis, B. (2019). Az óvoda és az iskola, mint egészségfejlesztő színtér: egészségfejlesztő pedagógiai módszerek. In: Benkő, Zs., Lippai, L. & Tarkó, K. (szerk.), Az egészség az életünk tartópillére. Egészségtanácsadási kézikönyv. JGYF Kiadó. 121-131.

Lippai, L. L. (2016). Előszó helyett… Bevezetés az egészségfejlesztésbe, avagy miként járul hozzá a tudomány az egészséges élet művészetéhez. In: Tarkó, K. & Benkő, Zs. (szerk.), "Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége" : Szemelvények egy multidiszciplináris egészségfejlesztő műhely munkáiból. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 9-22.

Lipták, M. Z. & Tarkó, K. (2021). Az egészség megjelenése a Nemzeti Alaptantervekben (1995-2020). In: Molnár, Gy. & Tóth, E. (szerk.), A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia Szeged, 2021. november 18-20.: program, előadás összefoglalók. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet. 265.

Mátó, V. (2019). Pedagógiai módszerek a korszerű egészségnevelés szolgálatában. In: Benkő, Zs., Lippai, L. & Tarkó, K. (szerk.), Az egészség az életünk tartópillére. Egészségtanácsadási kézikönyv. JGYF Kiadó. 133-138.

NAT 2020. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 2020. 17. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Budapest. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20017.pdf (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20017.pdf) https://ofi.oh.gov.hu/nemzeti-alaptanterv (https://ofi.oh.gov.hu/nemzeti-alaptanterv) Utolsó letöltés: 2022. 08.14.

Paulus, P. & Petzel, T. (2009a). Egészségnevelés – az egészségfejlesztés alapelvei és értékei. In: Benkő, Zs. (szerk.), Egészségfejlesztés. Módszertani kézikönyv. Mozaik kiadó. 32–44.

Paulus, P. & Petzel, T. (2009b). Készség és készségfejlesztés. In: Benkő, Zs. (szerk.), Egészségfejlesztés. Módszertani kézikönyv. Mozaik kiadó. 98-103.

Simonyi, I. (2004, szerk.). Segédlet az iskolai egészségnevelési és egészségfejlesztési terv elkészítéséhez. Oktatási Minisztérium, Budapest. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/eg_segedletjav03161750sifp.pdf Utolsó letöltés: 2022. 08.14.