A nyolcvanas évek gyermekképe vizuális elemzés

Main Article Content

Farkas Pálma

Absztrakt

Az 1945 utáni időszak neveléstörténetével számos kutató foglalkozik, ám inkább az 1950-es és 1960-as évek megismerésére, feltárására fókuszálnak. A kutatás célja az 1980-as évek egy lehetséges gyermekképi narratívájának kibontása vizuális források feltárásával, és további adalékul szolgálni a közelmúlt időszakának elemző megismeréséhez. Az említett vizuális források elsősorban plakátok és kártyanaptárak, amelyeket komplex módszertani vizsgálattal elemzek. A módszer ötvözi a vizuális szociológia és az ikonográfia-ikonológia korábbi kutatásait, továbbá az ötvenes évek (Kéri, 2002, 2008) és az 1960-as, 1980-as évek sajtófotóinak gyermekképkutatásai (Darvai, 2011; Géczi, 2010; Géczi és Darvai, 2010), valamint az ikonográfia-ikonológia (Endrődy-Nagy, 2010, 2015, 2017; Géczi, 2008; Somogyvári, 2012, 2015; Támba, 2020) és a vizuális szociológia (Sztompka, 2009) meglátásai is segítették elemzéseim. A vizsgált minta kiválasztásához elsősorban az időszak politikai, társadalmi, szociális, történeti kereteinek mélyebb ismeretére volt szükség. Az eredmények arra mutattak rá a vizsgált vizuális források esetében, hogy az évtized elején jobban tetten érhetőek voltak a propagandisztikus tendenciák és az elvárásoknak való megfelelés elemei, ugyanakkor a másodlagos jelentéstartalmak is jól kivehetőek minden esetben. Az évtized vége felé közeledve pedig a szocialista elvárásoknak eleget tévő és annak megfelelő, a mozgalmi élet – sport – iskolai élet hármasában megjelenő gyermekkép ábrázolás átalakult egy szabadabb, nyitottabb és sokkal elevenebb gyermek ábrázolásává, amelyet szimbolikusan az idealizált, védelmező anya körül ölel. A kutatást az teszi relevánssá, hogy a korszak gyermekei ma a fiatal szülői korosztály tagjai, sokuk nevel általános iskolás vagy óvodás gyermeket. A kutatás hozzájárulhat az 1980- as évek gyermekképi narratívájának mélyebb megismeréséhez, ezáltal a hazai gyermekkortörténeti kutatások színesítéséhez és a kutatásba bevonható vizuális források körének bővítéséhez.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Farkas, P. (2023). A nyolcvanas évek gyermekképe: vizuális elemzés. Iskolakultúra, 33(3), 74–92. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/43962
Folyóirat szám
Rovat
Szemle