Felkészült-e a magyar közoktatás a következő évtized gazdasági és társadalmi kihívásaira?

Main Article Content

Munkácsy Balázs
Scharle Ágota

Absztrakt

A cikk célja a magyar közoktatás alkalmazkodási képességének bemutatása nemzetközi összehasonlításban. Egyfelől röviden összefoglalja a politika, a társadalom, és a gazdaság alrendszerének szerkezetét átalakító globális folyamatok legfontosabb, a közoktatást érintő következményeit. Másfelől, nemzetközi mutatókkal illusztrálva bemutatja, hogy más – hasonló intézményi gyökerekkel rendelkező – országokhoz képest a jelenlegi magyar rendszer mennyire képes megfelelni az ebből adódó kihívásoknak. Ennek alapján Magyarország az oktatást érintő kihívások mindhárom nagy területén a sérülékenyebb és az alkalmazkodásra kevésbé felkészült országok közé tartozik a régióban. Ez az elmaradás nem csak az új generációk munkalehetőségeit és életminőségét fogja erősen behatárolni, hanem a magyar társadalom és gazdaság egészének fejlődését is fékezni fogja.  Az országok közötti eltérések változatos mintázata ugyanakkor azt is mutatja, hogy még a szovjet-típusú iskola súlyos örökségével terhelt rendszerekben is lehetséges érdemi javulást elérni.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Munkácsy, B., & Scharle, Ágota. (2022). Felkészült-e a magyar közoktatás a következő évtized gazdasági és társadalmi kihívásaira?. Iskolakultúra, 32(4), 31–47. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2022.4.31
Folyóirat szám
Rovat
Tematikus blokk: A kelet-európai iskolarendszerek alkalmazkodóképessége