Az elmúlt hetven év franciaországi oktatásügyi változásai

Main Article Content

Bajomi Iván

Absztrakt

A franciaországi 5. köztársaság oktatásügyének változásait áttekintő tanulmány elsőként azt mutatja, hogy az 1958-ban létrejött új politikai rendszer keretei között a magániskolák költségvetési támogatásának lehetővé tételével miként stabilizálódott az egyházi iskolák helyzete. Bár utóbb a baloldali és jobboldali erők egyaránt kísérletet tettek a hozzájuk közelebb álló iskolatípus hegemóniájának megteremtésére, illetve helyzetének javítására, a politikai tiltakozómozgalmak ellehetetlenítették ezeket a törekvéseket. Napjaikban már mind több francia családra jellemző, hogy iskolai tanulmányaik során valamelyik gyerek mindkét szektor iskoláiban megfordul. Az elemzés arra is kitér, hogy miként alakult át az elmúlt évtizedekben a francia iskolarendszer szerkezete, mindenekelőtt új iskolatípusok létrejötte következtében. Így például De Gaulle elnöksége idején létrehoztak egy nagyon sikeres új, rövid képzést nyújtó műszaki felsőoktatási intézményt, továbbá elkezdődött az alsó-középfokú oktatása egységesítése. Az iskolaválasztás terén történt elmozdulások azt eredményezték, hogy míg korábban a továbbtanulási kérdésekben a tanárok és az iskolák szava volt a döntő, utóbb növekedtek az érintettek (diákok és szülök) döntésbefolyásolási lehetőségei. A hetvenes évektől az oktatáspolitikát meghatározó értékek tekintetében előtérbe került az esélyegyenlőség szempontja (e törekvés jegyében például megkönnyítették a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratását). Ugyanakkor az iskolarendszer egyes strukturális jellemzői (pl. az erősen szelektív elitképző felsőoktatási intézmények fennmaradása), illetve egyes hagyományos tanári szerepfelfogások továbbélése megnehezítik az esélyegyenlőség érvényre jutását.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Bajomi, I. (2021). Az elmúlt hetven év franciaországi oktatásügyi változásai. Iskolakultúra, 31(10), 70–82. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/39250
Rovat
Szemle

Hivatkozások

Bach, O. 2009). Le scandale des subventions de l’État aux religions!. Agroavox.fr, https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/le-scandale-des-subventions-de-l-66843 Utolsó letöltés : 2021. 09. 01.
Berthet, T. & Simon, V. (2013). La réforme de l'orientation scolaire, De la crise des banlieues à la loi de 2009 : quelles dynamiques de changement?. Agora débats/jeunesses, 64 (2), 31–44.
Blandin, A., Legrand, A., Le Guillou, P., Sherringham, M. & Willaime, J. (2004). Le religieux et l’école en France. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 36. 49–70.
Bonvin, F. (1982). L'école catholique est-elle encore religieuse?. Actes de la recherche en sciences sociales, 44–45. 95–108.
Brisard, E. & Malet R. (2004). Évolution du professionalisme enseignant et contextes culturels. Le cas du second degré en Angleterre, Écosse et France. Recherche et formation, 45, 131–149.
Desclaux, B. (2010). La procédure d’orientation scolaire: une évidence bien française. TransFormations, 3. 77–96.
Dubet, F. & Duru -Bellat, M. (2000). L’hypocrisie scolaire – Pour un collège enfin démocratique. Paris : Seuil,
Langouët, G. & Léger, A. (1994). École publique ou école privée? Trajectoires et réussites scolaires. Paris, Fabert, 1994. http://alainleger.free.fr/textes/FAB94.pdf Utolsó letöltés : 2021. 09. 01.
Mayeur, F. (1992). De Gaulle et l’Éducation Nationale. Actes du colloque „De Gaulle en son siècle”, Moderniser la France, Tome 3. Paris, Plon, www.charles-de-gaulle.org/wp-content/uploads/2017/10/De-Gaulle-et-lEducation-nationale.pdf Utolsó letöltés : 2021. 09. 01.
Leguellec, A. (2017). Sélection : l’origine d’un tabou vieux d'un demi-siècle dans les facs françaises. LCI.fr, https://www.lci.fr/societe/selection-universite-l-origine-d-un-tabou-vieux-d-un-demi-siecle-dans-les-facs-francaises-2068893.html Utolsó letöltés : 2021. 09. 01.
Le Nir, M. & Seguy, J. (2018). Les IUT à leur création: des laboratoires d’innovations institutionnelles et pédagogiques”. Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, Hors-série 6. 15–36.
Orientation… (2016). Orientation scolaire : la grande oubliée de la réforme du collège. Tonavenir.net. https://www.tonavenir.net/orientation-scolaire-la-grande-oubliee-de-la-reforme-du-college/ Utolsó letöltés : 2021. 09. 01.
Poucet, B. (2009). La liberté sous contrat. Une histoire de l’enseignement privé. Paris : Fabert,
Prost, A. (1992). Éducation, société et politiques. Une histoire des enseignements en France de 1945 à nos jours. Paris : Seuil,
Robert, A. D. (2007). La Quatrième République et les questions de l’égalité et de la justice dans l’enseignement du second degré: le changement sans la réforme. Revue française de pédagogie, 159 (2), 81–92.
Testanière, J. (1967/1974) Hagyományos és anomikus rendzavarás a középiskolában. In Ferge Zsuzsa & Háber Judit (szerk.): Az iskola szociológiai problémái. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 397–416.
van Zanten, A. (2009).Choisir son école, Paris : Puf,