Az internethasználat etikai kérdéseinek vizsgálata 9. és 10. évfolyamos gimnazisták körében

Main Article Content

Füsti-Molnár Zsuzsanna
Miklós Péter

Absztrakt

A középiskolás diákok számára az internet használata a mindennapok természetes része. A világháló vitathatatlan előnyei mellett számos veszélyt is rejt, melyeknek létezésével, jelentőségével a fiatalok nem minden esetben vannak tisztában.


Kisvárosi gimnazisták (N=125) körében végzett kutatásunk a diákok internethasználat etikai vonatkozású kérdéseivel kapcsolatos jellemzőit vizsgálta online kérdőíves módszerrel. Vizsgálatunk eredményei alapján a tanulók internethasználati jellemzőire vonatkozóan megállapítottuk, hogy a tanulók viszonylag sok időt töltenek a világhálón, leggyakrabban a különböző közösségi médiumokat látogatják, és többen tartanak fenn kapcsolatot csak a cybertérben ismert személyekkel.


A szociális média használata és az internetes zaklatás áldozatává válás esélye részben összefüggést mutatott. Azt igazoltuk, hogy azok a tanulók kaptak már szexuális tartalmú megkereséseket, illetve szerepeltek zaklatottként egyes szituációkban, akik többször posztolnak magukról fényképeket a különböző oldalakon. A diákok 23%-a találkozott már a cyberbullying valamilyen formájával eddigi élete során.


A függőségek vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy a diákok többsége szokott a nap folyamán sóvárgást érezni az iránt, hogy játsszon valamilyen számítógépes játékkal, illetve megtekintse a közösségi médiáról érkező értesítéseit.


A számítógépes játékokról szólva elmondható, hogy a tanulók 40%-a játszik rendszeresen valamilyen online játékkal, és ezek között a játékok között nagyobb arányban vannak jelen az erőszakos tartalmú programok.


Eredményeink a mindennapi pedagógiai munka és a médiatudatosságra nevelés hosszabb távú stratégiai tervezése számára is üzenettel bírnak. Fontos, hogy megismerjük és megértsük annak az online környezetnek a működését és jellegzetességeit, amely a gyermekeinket körülveszi. Kiemelt jelentősége van az internetes veszélyek megelőzésének, és szükséges lehet megelőző, érzékenyítő programok, előadások szervezése az intézményekben.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Füsti-Molnár, Z., & Miklós, P. (2021). Az internethasználat etikai kérdéseinek vizsgálata 9. és 10. évfolyamos gimnazisták körében. Iskolakultúra, 31(6), 101–120. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34674
Folyóirat szám
Rovat
Szemle