A karanténoktatás tapasztalatai szegregátumban és azon kívül 18 tanulói és szülői fókuszcsoportos beszélgetés alapján

Main Article Content

Németh Szilvia
Rajnai Richárd
Cziboly Ádám
Bethlenfalvy Ádám

Absztrakt

A magyar közoktatás rendszerének legnagyobb közelmúltbeli kihívását az online oktatás 2020. márciusi bevezetése jelentette, egyúttal rengeteg tanulsággal járt: egyebek mellett arról, hogyan szerveződik újra az oktatás/tanulás folyamata a digitális térben, miképpen alakulnak át a tanár-, szülő- és diákszerepek, hogyan változnak meg a közoktatás szereplői közötti kommunikációs folyamatok, illetőleg mi jellemzi a megváltozott körülmények között, az „iskolai” médiahasználatot? Ezekre a kérdésekre is választ kerestünk, amikor – e folyamattal egyidőben – a nemzetközi standard vizsgálatokhoz kapcsolódva, empirikus kutatásokat végeztünk a 13-17 év közötti gyermekek online tanulási és internethasználati szokásairól.


A jelen tanulmány fókuszcsoportos interjúk eredményeire támaszkodva mutatja be és értelmezi az online oktatás három hónapjára jellemző újfajta médiahasználati szokásokat, a különböző szülői, tanulói és tanári tapasztalatokat, a jellegzetes, szociokulturálisan is meghatározott problémamegoldási stratégiákat.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Németh, S., Rajnai, R., Cziboly, Ádám, & Bethlenfalvy, Ádám. (2021). A karanténoktatás tapasztalatai szegregátumban és azon kívül : 18 tanulói és szülői fókuszcsoportos beszélgetés alapján. Iskolakultúra, 31(6), 17–34. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.06.17
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány

Hivatkozások

Bethlenfalvy Ádám (2020): Dráma a tanteremben. Történetek cselekvő feldolgozása. Budapest: L'Harmattan
David Buckingham (2007): Media education goes digital: an introduction, Learning, Media and Technology, 32:2, 111-119
Buckingham, David (2019): Rethinking digital literacy: Media education in the age of digital capitalism. Digital Education Review 2020
Cziboly Ádám szerk. (2017): Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv. Budapest: InSite Drama
Illés Klára, Eck Júlia, Kaposi József, Trencsényi László (szerk.): Dráma – pedagógia – színház – nevelés. Szöveggyűjtemény középhaladóknak. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Jonothan Neelands (1994): Dráma a tanulás szolgálatában. Ford. Szauder Erik. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság és Marczibányi Téri Művelődési Központ
Lannert Judit, Németh Szilvia és Szécsi Judit (2017): Kábítószerhasználat a szegregátumokban élő
általános iskolások körében. Kutatási zárójelentés. Kézirat, T-Tudok Zrt., Budapest. (kutatásmódszertani előzmény) https://www.t-tudok.hu/files/2/vezetoiosszefoglalodrog_korr.pdf
Livingstone, Sonia and Helsper, Ellen (2008): Parental mediation and children’s Internet use. Journal of broadcasting & electronic media, 52 (4). pp. 581-599.
Livingstone, Sonia and Mascheroni, Giovanna and Staksrud, Elisabeth (2018): European research on children’s internet use: assessing the past and anticipating the future. New Media and Society, 20 (3). pp. 1103-1122.
Mizuko Ito – Horst, Heather – Bittanti. Matteo – boyd, danah – Herr-Stephenson, Becky – Lange, Patricia G. – Pascoe, C.J. – Robinson, Laura (2008): Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project. MacArthur Foundation.
OECD (2020): School education during COVID-19: Were teachers and students ready? Country Note: Hungary. http://www.oecd.org/education/Hungary-coronavirus-education-country-note.pdf
OECD CERI (2019): Fostering students' creativity and critical thinking: what it means in school.
https://doi.org/10.1787/20769679