Korlátok nélkül A földrajztanulás terei

Main Article Content

Gerlang Vivien

Absztrakt

Tanulni bárhol és bármikor lehet. Ugyan a tanulási folyamat nem minden esetben az oktatási tevékenységgel párhuzamosan, annak hatására történik, hanem azon kívül, a mindennapi tevékenységek során szerzett tapasztalatok által, mégis szükséges a tanítás színtereinek átgondolása, hiszen csak ennek ismeretében lehet a pedagógus munkája tudatos, ennek következtében pedig a lehető leghatékonyabb. A tanulás összetett folyamat, melynek eredményességét számtalan tényező befolyásolja. Ezen komponensek egy része külső környezeti tényező, másik része pedig belső feltétel, melyek között biológiai és pszichés jellemzők egyaránt megtalálhatók (Dávid, 2015). A tanulás feltételeinek összességét Komenczi (2009) szerint a tanulási környezet kifejezés írja le. Ollé (2012) szemléletében a fő rendezőelv a tanulási-tanítási folyamat és az ahhoz kapcsolódó kommunikáció térbeli és időbeli megvalósulása, amit oktatási környezetnek nevez. Elméletében ezek alapján négy fő típusát különíti el az oktatási környezeteknek, melyek a kontakt oktatási környezet, a hálózattal támogatott kontakt környezet, az online oktatási környezet, valamint a virtuális oktatási környezet. Természetesen megvalósulhat ezek kevert alkalmazása is, mellyel különböző hibrid tanulási környezetek teremtődnek. A tanulmány fő célja, hogy az Ollé (2013) által alkotott modell elemeit a földrajzi tudásszerzés folyamatában alkalmazza, és egyben rávilágítson arra, hogy a tanítási folyamat szerves részét kell alkotnia mindegyik környezetnek ahhoz, hogy a tanulási célokhoz leginkább alkalmazkodó oktatás valósuljon meg.

Article Details

Hogyan kell idézni
Gerlang, V. (2020). Korlátok nélkül: A földrajztanulás terei. Iskolakultúra, 30(7), 91–107. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33486
Folyóirat szám
Rovat
Szemle