„…nyakszirtjét és hallgatását megjegyezte…” Arc, nyak és tarkó Ottlik Géza elbeszélő prózájában

Main Article Content

Osztroluczky Sarolta

Absztrakt

Dolgozatomban a test – közelebbről két testrész, az arc és a nyak, illetve a tarkó motívumainak – jelentésgeneráló szerepét vizsgálom Ottlik elbeszélő prózájában. Első megközelítésben egyértelműnek tűnhet, hogy az arc megjelenítése, leíró bemutatása jóval több jelentéslehetőséget rejt magában, s hogy a hősök közötti kapcsolatok ábrázolásában e testrész minden más testrésznél kifejezőbb, „beszédesebb” lehet. Szemben a néma, kifejezéstelen, ha tetszik, „arctalan” nyakszirttel, amely – gondolhatnánk – nem sokat, és főleg semmi lényegit nem közöl tulajdonosáról.
A hallgatás táján sűrűsödő, végső lényeget, a nyelvileg artikulálhatatlant a vizsgált Ottlik-szövegekben nem a hősök által kimondott szavak, nem is az arcok (mimika, tekintet), hanem a „néma” testrészek közvetítik. E testrészek – köztük a tarkók és nyakak – szándékolatlanul közölnek, látványuk önmagában nem, mindig csak egy külső tekintet, illetve tudat számára válik jelentésessé.

Article Details

Hogyan kell idézni
Osztroluczky, S. (2019). „…nyakszirtjét és hallgatását megjegyezte…”: Arc, nyak és tarkó Ottlik Géza elbeszélő prózájában. Iskolakultúra, 29(12), 23–32. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.12.23
Rovat
Tematikus blokk