Családi életre nevelés Magyarországon

Main Article Content

Engler Ágnes
Kozek Lilla
Németh Dóra Katalin

Absztrakt

Az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági változásai szerves hatással voltak a családi életre: megváltoztak a családi szerepek, a családi formák, átalakult az inter- és intragenerációs kommunikáció. A felnőtt szerepekre történő felkészítés hagyományosan informálisan, családon belül történik, de a szükséges minták és tanulási folyamatok jelentősen megváltoztak. Ezért a családi életre történő felkészítés újabb kihívás elé állítja az – egyébként másodvonalbeli – formális és nonformális nevelést és oktatást. Tanulmányunkban röviden felvázoljuk a családi kapcsolatok minőségi és mennyiségi megváltozása mögött álló társadalmi folyamatokat, amelyek többek között a családi életre nevelés színterének formális és nemformális kiterjesztését is indokolják.
Ezt követően áttekintjük a hazai formális családi életre nevelés történetét és jelenlegi helyzetét, majd az egyik leglényegesebb elemére, a házasságra koncentrálva támasztjuk alá a széleskörű társadalmi összefogás szükségszerűségét a nevelés, oktatás ezen területén.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Engler, Ágnes, Kozek, L., & Németh, D. K. (2020). Családi életre nevelés Magyarországon. Iskolakultúra, 30(6), 52–66. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.6.52
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány

Hivatkozások

Bagdy Emőke (1994). Családi szocializáció és személyiségzavarok, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bánk József – Lengyel Antal (1972): Házasság előtt. Budapest: Szent István Társulat

Brotherson, S., Behnke, A. and Goddard, W. (2013): Connect. Engaging in a Positive Social Network of Support. In: Futris, T.G.: The National Extension Relationship and Marriage Education Model: Core Teaching Concepts for Relatiaonship and Marriage Enrichment Programming. NERMEN Network, University of Georgia.

Coleman, J. (1994): Társadalmi tőke. In: Lengyel György – Szántó Zoltán (szerk.): A gazdasági élet szociológiája. Budapest: Aula Kiadó, 99-127

Cseh-Szombathy László (1991). A családi értékek változása és ennek hatása a családi funkciók alakulására. In: Utasi Ágnes (szerk.), Társas kapcsolatok, Budapest: Gondolat.

Engler Ágnes (2018, szerk.). Család és karrier. Debrecen: CHERD.

Engler Ágnes (2017). Család mint erőforrás. Budapest: Gondolat.

Futris, T.G, Adler-Baeder, F. et al. (2013).: The National Extension Relationship and Marriage Education Model: Core Teaching Concepts for Relatiaonship and Marriage Enrichment Programming. NERMEN Network, University of Georgia.

Horváth Szabó, K. – Petik, S. K. – Hercegh – Kézdy, A, Elekes, Sz. (2015): The Challenges and Opportunities of Pre-Marriage Counselling in Hugary: A Flexible Model. European Journal of Menthal Helath 2015(2) 212-221

Komlósi Piroska (1995). A családi életre nevelés feladatai és nehézségei az egyes életkorokban. In Komlósi Sándor (szerk.). Családi életre nevelés. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kopp Mária (2010). A gender kutatások népegészségügyi és demográfiai jelentősége. Mentálhigiéne és Pszichoszomatika, 2010(4)


Mihalec Gábor – Bakó Dorottya – Boróczki Beáta – Jámbor-Szabó Éva – Urbán Irma (2011). A családi életre nevelés története, módszertana és gyakorlata. Új Pedagógiai Szemle. 2011(15) 92-102.

Perel, E. (2017): Mating in Captivity. Unlocking Erothic Intelligence. New York: Harper

Pongrácz Tiborné (2001). A család és a munka szerepe a nők életében. In Nagy – Pongráczné – Tóth (szerk.), Szerepváltozások. Budapest: TÁRKI.

Ponzetti, J. J. Jr. (2016, szerk.): Evidence-based Approaches to Relationship and Marriage Education. New York: Routledge

Pusztai Gabriella (2009): Társadalmi tőke és iskolai pályafutás. Budapest: Új Mandátum

Somlai Péter – Tóth Olga (2002). A házasság és család változásai az ezredforduló Magyarországán. Educatio 11(3). 339-349.

Spéder Zsolt (2011, szerk.). Demográfiai jövőkép. Budapest: NFFT.

Schütz Antal (1933): A házasság. 10 előadás. Budapest: Szent István Társulat

Tóth Olga (1997). Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban. Lévai Katalin-Tóth István György, (szerk.), Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. 73-85.

Tóth Tihamér (1933): A tiszta férfiúság. (Levelek diákjaimhoz). Budapest: Szent István Társulat