Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében

Main Article Content

Neumann Eszter
Berényi Eszter

Absztrakt

Az egyházi fenntartók aránya az utóbbi évtizedben jelentősen megemelkedett a magyar általános iskolarendszerben.
Az egyházi iskolák jellemzően társadalmilag kevésbé heterogének, tanulóik magasabb társadalmi státuszúak, mint az állami fenntartású iskolák diákjai, növekvő számuk pedig szervesen hozzájárul a magyar iskolarendszer társadalmi polarizációjához. Az oktatáskutatások kevésbé foglalkoztak azonban eddig azokkal az egyházi intézményekkel, amelyek a környékbeli iskolákkal összevetve hátrányosabb társadalmi összetételűek, és roma tanulókat is fogadnak. Tanulmányunkban négy olyan református általános iskolával foglalkozunk, amelyek viszonylag magas arányban fogadnak roma tanulókat is. Részletesebben elemezzük a vizsgált általános iskolák egyházi átvételének körülményeit és beiskolázási stratégiáit, valamint a roma és hátrányos helyzetű tanulók kirekesztésének és befogadásának jellegzetes folyamatait. Végül kitérünk a roma integrációval kapcsolatos iskolai narratívákra, arra keresve a választ, hogy az egyházi fenntartás fényében létrejönnek-e az együttnevelés jellegzetes, keresztény keretben megfogalmazott elbeszélései és gyakorlatai.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Neumann, E., & Berényi, E. (2019). Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében. Iskolakultúra, 29(7), 73–92. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.7.73
Folyóirat szám
Rovat
Egyházi iskolák és oktatási szegregáció