A kézírás és a gépírás összehasonlító vizsgálata a Mozgásjavító Általános Iskolában

Main Article Content

Absztrakt

A kézírás az egyik legnehezebb, legfinomabban koordinált mozgásos teljesítmény. Digitális világunkban azonban a számítógépes szövegszerkesztés térhódításával egyre inkább felmerül a kézírás ismeretének szükségessége és a gépírás tanításának elsődlegessége a kézírással szemben Az olvashatatlan vagy fáradságos munkával járó kézírás negatívan befolyásolhatja az iskolai teljesítményt és a gyermekek önbecsülését. Mozgáskorlátozott gyermekek esetében, különösen finommotoros diszfunkcióval rendelkező gyermekek körében ez a kérdés még hangsúlyosabb. Megvizsgáltuk általános iskolás mozgáskorlátozott tanulók kézírási és gépírási teljesítményét másolási és diktálási feladatokban (n=123). Azt találtuk, hogy a tanulók kézfunkciója jelentősen befolyásolja a ceruzafogást és a gépelési módot, illetve a kézírás olvashatóságát, azonban a gépírás teljesítményével kevésbé függ össze (R²=22,8%, p=,024). A tanulók szignifikánsan gyorsabban írnak számítógéppel, mint kézírással (18,411 ≥ t ≥ 14,279; p= ,000, az átlagos különbség 3-400 graféma). Az is igaz, hogy azok a gyermekek, akik rosszabbul teljesítenek a kézírási feladatokban, a gépírási feladatokban is gyengébben teljesítenek, és így van ez fordítva is ( ,872 ≥ r ≥ ,744). A mozgáskorlátozott tanulók íráskészsége jelentősen elmarad a tipikusan fejlődő tanulók íráskészségétől. A hibákra vonatkozó eredmények pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy a tanulók a helyesírási hibát azonnal észlelik, a számítógépes íráskor rögtön javítják is, de nem tudatosítják a hibajavítást és nem alkalmazzák kézíráskor; hiszen a kézírásos feladatokban szignifikánsan több hibát találtunk, mint a gépírási feladatokban.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Article Details

Hogyan kell idézni
Péntek-Dózsa, M., & Séllei, B. (2019). A kézírás és a gépírás összehasonlító vizsgálata a Mozgásjavító Általános Iskolában. Iskolakultúra, 29(6), 62–87. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.6.62
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány