Oktatáspolitikusok a "reformhullámvasúton"

Main Article Content

György Jakab

Absztrakt

Az írás az oktatási reform fogalmának diszkurzív elemzése révén értelmezi az elmúlt évtizedek permanens reformfolyamatait. Két narratívumot – „Maratoni reform”, „Csak reformot ne…!” – mutat be, amelyek révén rávilágít egy sajátos közép-kelet-európai értelmiségi magatartásra, a neveléstudomány és a politikai szféra bonyolult viszonyrendszerére, valamint a pedagógiai diskurzusok sajátosságaira.

Article Details

Hogyan kell idézni
Jakab, G. (2019). Oktatáspolitikusok a "reformhullámvasúton". Iskolakultúra, 29(6), 96–114. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31886
Folyóirat szám
Rovat
Szemle