A szocialista neveléslélektan megteremtése Magyarországon az 1960-as években

Main Article Content

Darvai Tibor

Absztrakt

A Sztálin halála utáni lassú enyhülésben a fokozatosan kiépülő és konszolidálódó Kádár-korszakban lehetőséget kínáltak a szocialista berendezkedést elfogadó, marxista – azaz a nem polgári – neveléslélektan felépítésére.
E tényt támasztja alá, hogy a hatvanas évek végére és a hetvenes évek elejére a neveléstudomány és a lélektan metszetében elhelyezkedő speciális tudományterület már több akadémiai doktorral is rendelkezett, míg az ötvenes években eggyel sem. Kutatásunkban ennek a változásnak a történetét vázoljuk fel. Elsőként a korszakban végbemenő politikai és oktatásügyi előzményeket és változásokat, majd a neveléslélektani területtel foglalkozó kandidátusok és akadémiai doktorok mintázatát, végül pedig a szocialista neveléslélektan megteremtésének következményeit mutatjuk be.

Article Details

Hogyan kell idézni
Darvai, T. (2019). A szocialista neveléslélektan megteremtése Magyarországon az 1960-as években. Iskolakultúra, 29(8), 47–67. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.8.47
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány