Az alvás szerepe a tanulási és explicit emlékezeti folyamatokban az érzelmi telítettség függvényében

Main Article Content

Eszter Csábi
Ágnes Zámbó

Absztrakt

Kutatásunk célja annak vizsgálata volt, hogy az alvás, illetve az érzelmi töltet milyen szerepet tölt be az explicit emlékezeti folyamatokban. 34 hallgató vett részt a kutatásban, akiket két csoportba soroltunk: alvós- és ébrenléti csoportokba. Az explicit emlékezet mérésére szólista-tanulást használtunk, amely egyenlő arányban tartalmazott negatív, pozitív és semleges szavakat. Két tesztfelvétel volt mindkét csoport számára – tanulási és teszt fázis - 12 órás késleltetéssel, amely alatt az egyik csoport aludt, a másik ébren volt. Eredményeink alapján az alvós csoport jobb teljesítményt mutatott a felidézés során, tehát estéről reggelre, amelyet az ébrenléti csoport magasabb felejtési rátája magyarázott. Továbbá, nagyobb mértékű javulást találtunk a negatív és semleges szavak tekintetében az alvós csoportnál. Eredményeink arra utalnak, hogy az alvás facilitálja a hosszútávú emlékezeti rögzülést, különösen azon emléknyomokét, amelyek érzelmi töltéssel bírnak.

Article Details

Hogyan kell idézni
Csábi, E., & Zámbó, Ágnes. (2019). Az alvás szerepe a tanulási és explicit emlékezeti folyamatokban az érzelmi telítettség függvényében. Iskolakultúra, 29(6), 115–127. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31647
Folyóirat szám
Rovat
Szemle