A közösségi felsőoktatási képzési központok az északkeleti peremeken

Main Article Content

Dorina Anna Tóth

Absztrakt

Az oktatáspolitika a felsőoktatási intézmények működését a globális gazdasági és társadalmi folyamatokhoz kívánja igazítani, mint azt a kormány 2014-es felsőoktatási koncepciója hangsúlyozza. Az intézmények irracionális rivalizálása helyett pedig egy olyan versenyhelyzetet kíván teremteni az új stratégia, melynek eredményeképpen minden tudásterület lefedhetővé válik a felsőoktatási intézményekkel. A hátrányos helyzetű régiókra különös gondot fordítottak versenyképességük növelése céljából. Ezen térségek teljes leszakadásának megakadályozására dolgozták ki a közösségi főiskolák koncepcióját.1 Ez a koncepció adott elméleti alapot a közösségi felsőoktatási képzési központ (KFKK) indításához. Vizsgálódásom középpontjába az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régiók peremeire kihelyezett közösségi főiskolák kerültek. Jelen tanulmányomban bemutatom a közösségi főiskolák előzményeit és még a képzések indulása előtti állapotokat a két régióban. Az elemzést a rövid irodalmi áttekintésen túl interjúkkal igyekeztem megalapozni, amelyeket egy befogadó város és egy gesztor egyetem képviselőivel készítettem.

Article Details

Hogyan kell idézni
Tóth, D. A. (2016). A közösségi felsőoktatási képzési központok az északkeleti peremeken. Iskolakultúra, 26(6), 115–122. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21819
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek