Út a középiskolába... : a matematikai tudásszint diagnosztikus vizsgálata Magyarországon az alapfokú és a középfokú oktatás határán

Main Article Content

Anita Misetáné Burján
György Birkás

Absztrakt

Az alapfokú és a középfokú oktatás határán mérföldkövet jelent a felvételi eljárás. Tanulmányunkban statisztikai adatok másodelemzésével megvizsgáltuk, hogy a nyolcadik osztályosok milyen eredményeket értek el 2014-ben a központi írásbeli matematika felvételi vizsgán a 9. évfolyamra történő beiskolázáskor. A feladatonkénti elemzés szempontja a matematikai kompetenciaterülethez tartozás volt. 2014-ben 1065 középiskola 6512 tanulmányi területet hirdetett meg, a tanulók 59 százaléka írt központi írásbeli feladatsort magyar nyelvből és matematikából. A korábbi évek tapasztalatai alapján a matematika felvételi vizsga erősen differenciálja a tanulókat, az elért pontszámok átlaga alacsonyabb a magyarénál, ezért jobban befolyásolja azt, hogy a felvételi eljárás során hányadik megjelölt helyre nyer felvételt a tanuló. A statisztikai adatok segítséget nyújthatnak a diákoknak és az általános iskolákban tanító matematika tanároknak a felvételire való felkészülés során, továbbá képet adhatnak a középiskoláknak a hozzájuk jelentkező tanulók tudásszintjéről matematikából. Adataink azt mutatják, hogy az összetettebb, több matematikai kompetenciaterületet is igénylő feladatoknál a tanulók sokkal gyengébb eredményeket értek el, mint a begyakorolható „rutinfeladatok” során. Eredményeink szerint a matematika oktatása során nagy hangsúlyt kell fektetni egyes matematikai kompetenciaterületek további fejlesztésére és a komplex ismereteket igénylő szöveges matematikai feladatok megoldására.

Article Details

Hogyan kell idézni
Misetáné Burján, A., & Birkás, G. (2016). Út a középiskolába. : a matematikai tudásszint diagnosztikus vizsgálata Magyarországon az alapfokú és a középfokú oktatás határán. Iskolakultúra, 26(6), 76–102. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21817
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek