Papíralapú és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata olvasás-szövegértés területén 4. évfolyamos diákok körében

Main Article Content

Zsuzsanna Herczegné Goldschmidt

Absztrakt

A modern technika, a számítógépek elterjedése új lehetőségeket nyitott tanulói teljesítmények értékelésében. Nemzetközi és hazai kutatások sora foglalkozott és foglalkozik ma is a kérdéssel, hogy milyen hatással van a tanulók teljesítményére az IKT-eszközök használata a tesztelés folyamatában. A papíralapú tesztek átültetése számítógépes környezetbe annál is inkább ösztönző lehet, mert a ma diákja számára az IKT-eszközök a mindennapok használati tárgyaivá váltak (Tóth, 2015). Lényeges kutatási kérdés, hogy a számítógépes tesztelés befolyásolja-e a tanulók eredményeit. Nemzetközi és hazai vizsgálatok eltérő eredményre jutottak. Egyes kutatások nem találtak szignifikáns különbséget a hagyományos tesztek és a számítógépes környezetben elért teljesítmények között, mások éppen ellenkezőleg a közvetítő eszköz befolyásoló hatását állapították meg (Csapó, Molnár, Pap-Szigeti és Tóth, 2009; Tóth és Hódi, 2011; Tóth, 2015).

Article Details

Hogyan kell idézni
Herczegné Goldschmidt, Z. (2016). Papíralapú és számítógép-alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata olvasás-szövegértés területén 4. évfolyamos diákok körében. Iskolakultúra, 26(6), 30–43. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21814
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek