Középiskolás diákok angolnyelv-tanulási motivációjának és nyelvtanulási szorongásának vizsgálata

Main Article Content

Kata Csizér
Katalin Piniel

Absztrakt

Annak ellenére, hogy mind a nyelvtanulási motiváció kutatása, mind a nyelvtanulással kapcsolatos szorongás vizsgálata nagy múltra tekint vissza az alkalmazott nyelvészet területén, viszonylag kevés kutatás foglalkozik a motiváció és a szorongás kapcsolatának feltárásával. A feladat első látásra nem tűnik túl nehéznek, azonban bonyolulttá teszi az a tény, hogy a nyelvtanulási szorongás sokszor nem közvetlen módon befolyásolja a motivációt, hanem különböző közvetett csatornákon keresztül fejti ki hatását, így többlépcsős vizsgálati módszerek használatát teszi szükségessé. Jelen kutatásunkban budapesti gimnazisták körében végeztünk kérdőíves felmérést, amely keretében információt gyűjtöttünk angol nyelvtanulási motivációjukról, és mértük a nyelvtanulási szorongásuk különböző tényezőit. Cikkünkben e két egyéni változó kapcsolatrendszerét tárjuk fel. Az elméleti áttekintés után röviden bemutatjuk a kutatásunk technikai részleteit, majd az eredményeket ismertetjük és vitatjuk meg.

Article Details

Hogyan kell idézni
Csizér, K., & Piniel, K. (2016). Középiskolás diákok angolnyelv-tanulási motivációjának és nyelvtanulási szorongásának vizsgálata. Iskolakultúra, 26(6), 3–13. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21812
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek